Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 800 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Bazy danych > Postgresql

Szkolenie: Administracja serwerem PostgreSQL w Linuxie

Kod: [postgresql-linux]
Pobierz program

Wprowadzenie

Jest to szkolenie nastawione na praktykę w zakresie administracji bazami danych Postgresql w systemach Linux. Omawia wiele zagadnień, z jakimi administrator tych baz ma styczność na co dzień - poruszane są m.in. kwestie bezpieczeństwa i optymalizacji bazy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień dotyczących instalacji, optymalnej konfiguracji, tuningu, backupowania i utrzymania baz danych Postgresql w środowisku linuksowym. Omówimy w nim szczegółowo wszystkie z tych zagadnień robiąc wiele ćwiczeń praktycznych.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są osoby, które w stopniu podstawowym opanowały poruszanie się w systemie Linux i chcą poznać zagadnienia dotyczące "obcowania z postgresem".

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Przypomnienie z niezbędnych narzędzi Linuksowych
• vim
• ssh keys
• cron
 tar
 firewall
2. 
Budowa baz danych postgresql
 pojęcie klastra
 architektura bazy
 przetwarzanie zapytań
 PGDATA
3. Instalacja serwera Postgresql

omówienie procesu instalacji
• struktura plików serwera
 uruchamianie, zatrzymywanie i restart serwera Postgres. Jak robić to bezpiecznie?
 sprawdzanie statusu serwera
4. Dodatkowe pakiety wspomagające pracę z postgresem
 klient webowy, aplikacyjny i konsolowy
 konfiguracja poszczególnych klientów
 logowanie do bazy na różne sposoby
5. Konfigurowanie Postgresql od strony sieciowej
 postgres na różnych portach
 konfiguracja uwierzytelnień do naszych baz
 logowanie ze zdalnych maszyn
• firewall dla postgresa
6. Czynności poinstalacyjne
 przechowywanie i szyfrowanie haseł w postgresql
 .pg_pass i pg_service.conf
 nasłuchiwanie na socketach i adresach ipv4/ipv6
 podstawowe komendy do zarzadzania bazami i użytkownikami
 ważne polecenia z poziomu klienta psql
7. Skrypty dla postgresa

 podstawy tworzenia skryptów bazodanowych
 uruchamianie skryptów z poziomu serwera Postgresql
• uruchamianie skryptów z poziomu zewnętrznej maszyny
8. Backup i odtworzenie bazy
 mechanizmy backupowania baz danych
 tworzenie mechanizmu backupowania na zewnątrz
 odtwarzanie baz danych z backupu
• point in time recovery
9. Użytkownicy i uprawnienia w Postgresql
tworzenie i usuwania użytkowników i grup w postgresql
 ważne tabele przechowujące dane o użytkownikach
 aktywne sesje - jak sprawdzać i ubijać?
 przegląd i nadawanie uprawnień w bazach danych
10. Schematy w bazie danych
 wprowadzenie do schematów
 tworzenie nowych schematów
11. Zbieranie informacji na temat bazy
• Mechanizm logów
• pg_catalog i information_schema
12. Tuning naszego serwera

 przegląd parametrów konfiguracyjnych
 statystyki naszego serwera
• techniki optymalizacji postgresa
13. Kwestie bezpieczeństwa baz danych
 uprawnienia do obiektów w postgresql
 audyty dostępów do obiektów bazy danych
 audyty dostępów i zachowań użytkowników
 konfiguracja ssl
14. Kwestie wydajności w postgresql
 parametry związane z wydajnością
 pgbench - testy wydajnościowe
 vacuum i autovacuum
15. Mechanizm replikacji
 omówienie i konfiguracja krok po kroku replikacji serwera baz danych postgresql
16. Podnoszenie postgresql do najnowszej wersji
 pg_upgrade w praktyce

Opinie uczestników