Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 200 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > MS Office > Power BI

Szkolenie: Power BI desktop

Kod: [Power-BI-desktop]
Pobierz program

Wprowadzenie

Podstawowe szkolenie z zakresu obsługi Microsoft Power BI desktop. Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, dla których arkusz kalkulacyjny już nie wystarcza.

Cel szkolenia

Zapoznanie z terminologią i narzędziami niezbędnymi w pracy z Microsoft Power BI desktop. Poznanie podstaw obsługi narzędzia oraz wykorzystanie go w tworzeniu raportów i analiz.

Adresaci szkolenia

Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, analitycy, księgowi, a także programiści i testerzy oprogramowania.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie do programu Power BI Desktop

 • Przegląd wersji programu i licencji dostępnych dla Power BI
 • Możliwości i główne zastosowania aplikacji w wersji desktop
 • Wprowadzenie do interfejsu użytkownika, tryby widoku i opis działania
 • Pojęcia i narzędzia w aplikacji: Power Query, model danych DAX, tabele, pola obliczeniowe i miary
 • Raport, karta i wizualizacja – główne składniki interfejsu programu
 • Rozszerzenie usługi Power BI – możliwości i ograniczenia usługi online

2. Pierwszy raport Power BI

 • Model i raport oparty o jedną tabelę arkusza Excel.
 • Wizualizacja danych – łączenie elementu wizualnego z danymi
 • Wykres liniowy, kołowy, karta i tabela. Dostosowanie wyglądu raportu do własnych potrzeb.  Formatowanie i zasady pracy z wbudowanymi wizualizacjami.
 • Hierarchia w wizualizacji danych.
 • Filtrowanie widoku prezentacji przez zaznaczanie oraz z użyciem filtrów i fragementatorów.
 • Dodanie wizualizacji tabela, macierz – formatowanie warunkowe w wizualizacjach.
 • Praca z wykresem liniowym z użyciem osi czasu. Zaawansowane formatowanie wizualizacji. Dodanie linii trendu, osi stałych i obliczeniowych oraz prognozowanie i wyszukiwanie anomalii w danych.
 • Wizualizacje oparte o dane geograficzne – mapa i kartogram

3. Model danych oparty o wiele tabel

 • Import wielu tabel z pliku Excel do raportu.
 • Przekształcenia plików – wstęp do Power Query
 • Optymalizacja i modyfikacja danych przyłączonych do modelu
 • Typy danych, ustawienia regionalne i ich konwersja.
 • Automatyczne i manualne łączenie tabel z użyciem relacji.
 • Model danych DAX jego struktura i możliwości.

4. Źródła danych w Power Query dla Power BI Desktop

 • Budowa raportu integrującego dane z różnych źródeł
 • Rodzaje źródeł danych dla Power Query – możliwości i ograniczenia
 • Arkusze kalkulacyjne i ich elementy jako źródła danych dla wizualizacji (arkusz, zakres, tabela)
 • Pliki TXT/CSV – edycja i konwersja informacji
 • Pliki JSON i ich przekształcanie
 • Plik XML – dostosowanie struktury tabeli wynikowej do potrzeb użytkownika.
 • Tabele umieszczone na stronie internetowej.
 • Relacyjne bazy danych – import tabel serwera SQL do modelu danych.
 • Integracja i scalenie niestandardowych danych.

5. Przekształcenia w Power Query

 • Oczyszczanie i optymalizacja danych dla modelu Power BI.
 • Przegląd funkcji języka M: liczby, czas i łańcuchy znaków
 • Kolumny obliczeniowe, warunkowe w języku Power Query M
 • Łączenie i dołączanie tabel
 • Typy i kierunki złączeń: lewe/prawe, wewnętrzne/zewnętrzne, lewe-anty/prawe-anty.
 • Zliczanie, agregacja i funkcje PIVOT/UNPIVOT w agregacji danych.

6. Praca z DAX – wprowadzenie

 • Co to jest model danych DAX
 • Pojęcie i zastosowanie kolumny obliczeniowej w modelu danych.
 • Funkcje języka DAX: czas, liczby i tekst
 • Format a typ danych – dostosowanie do potrzeb użytkownika
 • Pojęcie hierarchii i kategoryzacja danych
 • Budowa miar w języku DAX. Pojęcie i zastosowania praktyczne.
 • Miara a kolumna, różnice w zastosowaniach.
 • Tabele obliczeniowe i ich zastosowania
 • Wstęp do analizy w czasie
 • Funkcje operujące na modelu danych i relacjach (przegląd)

7. Udostępnianie raportów Power BI Desktop

 • Wersje Power BI ich ograniczenia w udostępnianiu raportów
 • Wyprowadzenie danych wizualizacji do pliku CSV
 • Eksport raportu do formatu PDF
 • Osadzenie raportu na witrynie Sharepoint i
 • Publikacja raportu w Internecie na witrynie publicznej www (wersja free)
 • Kwestie bezpieczeństwa (wersja free)
 • Aktualizacja danych w modelu online
 • Udostępnienie raportu w witrynie Sharepoint (wersja pro/premium)
 • Zarządzanie dostępem do raportu (wersja pro/premium)

8. Zaawansowane elementy wizualne

 • Kluczowe wskaźniki wydajności KPI
 • Zaawansowana hierarchia modelu danych
 • Wizualizacje niestandardowe ze źródeł online
 • Import wizualizacji z plików (rozszerzenia Power BI)

Opinie uczestników