Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 500 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Back-End > C++

Szkolenie: Programowanie w C++

Kod: [C++]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie z technik programowania w języku C++ w wybranym standardzie.

Cel szkolenia

 Zrozumienie architektury i gramatyki języka C++;
 Poznanie technik pracy z kompilatorem i debugerem;
 Zrozumienie zasad zarządzania pamięcią;
 Nabycie praktycznych umiejętności pracy z modelem obiektów, instrukcjami sterującymi, kolekcjami i wątkami;
 Poznanie dobrych praktyk w kontekście programowania obiektowego.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. C++ 
   ○ Charakterystyka standardów języka Instalacja kompilatora, g++, clang 
   ○ Praca z kompilatorem z linii komend 
2. Dane 
   ○ Praca z danymi, typy, zmienne, wskaźniki, referencje 
   ○ Reprezentacja danych w pamięci
   ○ Praca z operatorami 
3. Instrukcje sterujące 
   ○ Praca z instrukcjami warunkowymi 
   ○ Wielokrotne powtarzanie instrukcji, pętle 
   ○ Obsługa sytuacji wyjątkowych w aplikacji 
4. Funkcje 
   ○ Definiowanie i użycie funkcji 
   ○ Typy zwracane i argumenty 
   ○ Praca z wyrażeniami lambda 
5. Programowanie obiektowe 
   ○ Definiowanie klas i tworzenie obiektów 
   ○ Wykorzystanie mechanizmu dziedziczenia, wielodziedziczenie 
   ○ Polimorfizm, runtime, compile-time 
   ○ Kontrola dostępu do atrybutów i metod obiektu 
   ○ Model obiektu w pamięci, zarządzanie pamięcią 
6. Kolekcje 
   ○ Praca z tablicami, listami, słownikami i zbiorami 
   ○ Poruszanie się po kolekcjach, iteratory, filtrowanie mapowanie, redukcja 
   ○ Praca z systemem plików, operacje na plikach 
   ○ Praca ze strumieniami 
7. Wątki 
   ○ Charakterystyka architektury wielowątkowej 
   ○ Praca z wątkami, współdzielenie danych między wątkami 
   ○ Pule wątków, blokady, atomowość operacji i danych

Opinie uczestników