Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 300 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Technologie mobilne > iOS

Szkolenie: Programowanie w Objective-C

Kod: [Objective-C]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie z technik programowania w języku Objective-C.

Cel szkolenia

 Poznanie gramatyki języka programowania Objective-C oraz jego historii i dzisiejszych zastosowań;
 Nabycie praktycznych umiejętności programowania w tym języku;
 Poznanie technik pracy z danymi i kolekcjami, instrukcjami sterującymi, zmiennymi i obiektami;
 Zapoznanie się z architekturą zarządzania pamięcią oraz modele obiektu;
 Poznanie pracy w środowisku Xcode.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Objective-C 
   ○ Architektura języka Objective-C 
   ○ Paradygmat programowania obiektowego, funkcyjnego i proceduralnego 
2. Xcode 
   ○ Charakterystyka środowiska Xcode 
   ○ Debugowanie i profilowanie 
   ○ Techniki refactoringu 
   ○ Praca z urządzeniami wirtualnymi 
3. Projekt 
   ○ Typy i struktura projektu 
   ○ Praca z plikami konfiguracyjnymi 
   ○ Cykl życia aplikacji 
   ○ Integracja z bibliotekami zewnętrznymi 
4. Instrukcje 
   ○ Sterowanie przepływem, instrukcje warunkowe 
   ○ Wielokrotne powtarzanie instrukcji, pętle 
   ○ Obsługa sytuacji wyjątkowych w aplikacji 
5. Obiekty 
   ○ Model obiektu w Objective-C 
   ○ Definiowanie klas i konstruowanie obiektów 
   ○ Definiowanie poziomu dostępu do danych i metod 
   ○ Praca z protokołami i polimorfizm 
   ○ Wykorzystanie mechanizmu dziedziczenia 
   ○ Praca z rozszerzeniami 
6. Struktury danych 
   ○ Praca z tablicami 
   ○ Praca ze słownikami i zbiorami 
   ○ Poruszanie się po kolekcjach, iteratory 
   ○ Techniki filtrowania danych 
   ○ Praca z systemem plików, operacje na plikach

Opinie uczestników