Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 100 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Bazy danych > Oracle SQL

Szkolenie: SQL ORACLE 18c XE dla analityków – uzupełnienie

Kod: [OAN2]
Pobierz program

Wprowadzenie

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA
• Zapytania hierarchiczne
• Wyrażenia regularne
• Zaawansowane grupowanie
• Funkcje analityczne
• Przenoszenie i ładowanie danych
• Różne obiekty bazy danych

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW
• Sprawne posługiwanie się językiem SQL w zakresie pozyskiwania i transformowania danych (ukończenie
szkolenia OAN1)

Cel szkolenia

Warsztaty mają na celu rozszerzenie wiedzy uczestników o zaawansowane aspekty przetwarzania danych takie jak struktury drzewa, wyrażenia regularne, zaawansowane grupowanie czy też funkcje analityczne. Dodatkowo warsztaty pozwalają uzupełnić wiedzę o elementy niezbędne każdemu zaawansowanemu użytkownikowi Oracle w codziennej pracy, takie jak kopiowane i ładowanie dużych ilości informacji, pozyskiwanie informacji o obiektach bazy danych.

Adresaci szkolenia

Warsztaty te są kontynuacją i dopełnieniem szkolenia OAN1 (Oracle SQL dla Analityków - wprowadzenie) dedykowaną użytkownikom końcowym, analitykom danych oraz testerom oprogramowania, dla których realizacja obowiązków zawodowych wymaga bardziej zaawansowanych technik pracy z bazą danych. Podobnie jak w przypadku szkolenia OAN1, uczestnicy nie muszą być informatykami, lecz osobami potrzebującymi sprawnie, a przede wszystkim wydajnie posługiwać się bazą danych Oracle, przetwarzając i analizując składowane w niej duże ilości danych.

UWAGI
Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Zapytania hierarchiczne
• Budowa drzewa (klauzula CONNECT BY PRIOR i START WITH)
• Funkcja SYS_CONNECT_BY_PATH
2. Wyrażenia regularne w SQL
• Przeszukiwanie danych
• Transformacje danych
3. Zaawansowane grupowanie
• Operacje na ciągach danych (WITHIN GROUP)
• Operacje na pierwszym/ostatnim wierszy ciągu (KEEP)
• Agregacje zbiorcze (ROLLUP, CUBE, GROUPING SET)
• Tabele przestawne (PIVOT)
4. Funkcje analityczne
• Generowanie podsumowań częściowych
• Funkcje rankingowe
• Dynamiczne okna
5. Przenoszenie i ładowanie danych
• Database linki
• Eksport wyników zapytania do pliku csv
• Import danych z pliku csv, SqlLoader
• Tablice zewnętrzne
6. Różne obiekty bazy danych
• Słownik systemowy
• Widoki
• Sekwencje
• Indeksy
• Synonimy
• Programy składowane PL/SQL

Opinie uczestników