Powrót do katalogu


Szkolenie nie jest już w stałej ofercie 

Zapraszamy na szkolenia z JBoss 6 EAP w 2 wersjach:

Administracja serwerem JBoss 6 EAP

Administracja serwerem JBoss 6 EAP (Rozszerzone)

Serwery aplikacyjne

Szkolenie: Administracja serwerem JBoss 7

Kod: [J-JBOSS7]
Pobierz program

Cel szkolenia

Celem warsztatów jest nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy w zakresie administracji i konfiguracji serwera aplikacji JBoss 7: poznanie konsoli linii poleceń, konsoli webowej, plików konfiguracyjnych, wdrażanie aplikacji, tworzenie klastra wydajnościowo-niezawodnościowego, administracja domeną serwerów, tworzenie kolejek. To wszystko poparte dużą liczbą praktycznych przykładów i niezbędną wiedzą teoretyczną.

W naszej ofercie znajdują się również szkolenia dotyczące innych wersji serwera JBoss. Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniami:

Adresaci szkolenia

Warsztaty skierowane są do administratorów aplikacji webowych opartych o Java EE oraz programistów Java, którzy chcą wzbogacić swoje umiejętności o umiejętność administracji i konfiguracji najpopularniejszego na rynku serwera aplikacji.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Instalacja produktu
  1. przygotowanie do instalacji
  2. minimalne wymagania systemowe
  3. wybór systemu operacyjnego
  4. wybór i pozyskanie wersji instalacyjnej produktu
  5. wybór i pozyskanie właściwej maszyny JVM
  6. instalacja produktu
  7. konfiguracja środowiska dla JBoss
  8. uruchomienie/zatrzymanie serwera aplikacji
  9. tryby pracy standalone/domain
 2. Podstawowa administracja usługami JBoss
  1. organizacja serwera JBoss
  2. architektura serwera
  3. architektura JBoss deployer
  4. podsystemy usługowe JBoss
 3. Konfigurowanie usługi JNDI
  1. przeznaczenie usług nazewniczych w środowisku serwera aplikacji
  2. architektura usług nazewniczych implementowana w JBoss
  3. zarządzanie usługami nazewniczymi – zadania administratora, narzędzia
 4. Konfiguracja kontenera webowego - instalacja aplikacji
  1. konfiguracja wbudowanego serwera http
  2. struktura modułu aplikacji internetowej
  3. proces deploy’u aplikacji internetowej
 5. Instalacja komponentów biznesowych
  1. połączenia klienckie do komponentów biznesowych (RMI)
  2. organizacja komponentów biznesowych po stronie serwera
  3. konfiguracja właściwości kontenera EJB
  4. struktura modułu komponentu EJB
  5. proces deploy’u komponentu EJB
 6. Konfiguracja połączeń z bazą danych
  1. podsystem JCA – informacje ogólne o architekturze umożliwiającej integrację zewnętrznych zasobów ze środowiskiem serwera aplikacji
  2. konfiguracja źródeł danych JDBC
  3. wykorzystanie źródeł danych w aplikacjach osadzonych na platformie JBoss
 7. Konfiguracja podsystemu JMS
  1. architektura podsystemu wymiany komunikatów JMS – opis modelu komunikacji, oraz sposobu wykorzystania podsystemu przez aplikacje
  2. elementy podsystemu komunikacji – wyszczególnienie i opis przeznaczenia
  3. konfiguracja podsystemu komunikacji – dla każdego z elementów wskazanie istotnych parametrów konfiguracyjnych
 8. Bezpieczeństwo
  1. użytkownicy, role
  2. domena bezpieczeństwa
  3. zabezpieczanie aplikacji web
  4. konfiguracja SSL
 9. Środowisko klastrowe
  1. konfiguracja
  2. tryb pracy domain
  3. połączenie JBoss + Apache
  4. load balancing aplikacji web
  5. load balancing Stateless Session Bean
  6. replikacja sesji http
  7. replikacja stanu Statefull Session Bean
 10. Zarządzanie i monitoring
  1. monitoring za pomocą JConsole i VirtualVM

Opinie uczestników