Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 700 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Bazy danych > MS SQL Server

Szkolenie: Administrowanie bazami danych Microsoft SQL Server (Administering Microsoft SQL Server Databases)

Kod: [BD-MSSQL-ADM]
Pobierz program

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętnośći administrowania bazami danych Microsoft SQL Server (Administering Microsoft SQL Server Databases)

Adresaci szkolenia

Kurs koncentruje się na korzystaniu z podstawowych zasad zarządzania bazą SQL Server 2014. Porusza również narzędzia oraz metodykę obsługi bazy.

Osoby, które są zainteresowani kursem powinni posiadać podstawowe umiejętności w posługiwaniu się administracją baz danych.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Wstęp do SQL Server 2012 i jego narzędzi
  1. wstęp do platformy SQL Server 2012
  2. praca z narzędziami
  3. konfiguracja usług
 2. Przygotowanie systemów dla SQL Server 2012
  1. przegląd architektury
  2. planowanie wymagań zasobów serwera
  3. testowanie preinstalacyjne dla SQL Server
 3. Instalacja i konfiguracja SQL Server 2012
  1. przygotowanie do instalacji SQL Server
  2. instalacja SQL Server
  3. aktualizacja i instalacja zautomatyzowana
 4. Praca z bazami danych
  1. przegląd baz danych
  2. praca z plikami i grupami plików
  3. przenoszenie plików bazy danych
 5. Modele odtwarzania SQL Server 2012
  1. strategie kopii zapasowych
  2. działanie logu transakcyjnego
  3. planowanie strategii kopii zapasowej
 6. Wykonywanie kopii zapasowej SQL Server 2012
  1. kopia zapasowa baz danych i logów
  2. zarządzanie kopiami zapasowymi
  3. praca z opcjami kopii zapasowej
 7. Odtwarzanie baz danych
  1. proces odtwarzania
  2. odtwarzanie baz danych
  3. odtwarzanie do punktu w czasie
  4. odtwarzanie baz systemowych i pojedynczych plików
 8. Import i eksport danych
  1. transfer danych do/z SQL Server
  2. import i eksport danych tabeli
  3. masowe wstawianie danych
 9. Uwierzytelnianie i autoryzacja
  1. uwierzytelnianie połączeń do SQL Server
  2. autoryzacja kont logowania w bazach danych
  3. autoryzacja między serwerami
 10. Przydzielanie ról serwera i bazy danych
  1. praca z rolami serwera
  2. praca ze stałymi rolami baz danych
  3. tworzenie ról użytkownika
 11. Autoryzacja dostępu do zasobów
  1. przydzielanie uprawnień dostępu do obiektów
  2. przydzielanie uprawnień do wykonania kodu
  3. konfiguracja uprawnień na poziomie schematu
 12. Audyt środowisk SQL Server
  1. opcje audytu dostępu do danych
  2. implementacja SQL Server Audit
  3. zarządzanie audytami
 13. Automatyzacja zarządzania
  1. automatyzacja zarządzania serwerem
  2. praca z SQL Server Agent
  3. zarządzanie pracami SQL Server Agenta
 14. Konfiguracja zabezpieczeń SQL Server Agent
  1. zrozumienie zabezpieczeń SQL Server Agent
  2. konfiguracja poświadczeń
  3. konfiguracja kont proxy
 15. Monitorowanie przy użyciu alertów i powiadomień
  1. konfiguracja database mail
  2. monitorowanie błędów
  3. konfigurowanie alertów, operatorów i powiadomień
 16. Wykonywanie typowych zadań administracyjnych
  1. zapewnienie integralności baz danych
  2. zarządzanie indeksami
  3. automatyzacja powtarzalnych zadań
 17. Śledzenie dostępu do SQL Server 2012
  1. przechwytywanie aktywności przy użyciu Profilera
  2. zwiększanie wydajności przy użyciu Database Tuning Advisor
  3. praca z opcjami śledzenia
 18. Monitorowanie SQL Server 2012
  1. monitorowanie aktywności
  2. przechwytywanie i zarządzanie danymi wydajności
  3. analiza zebranych danych
 19. Zarządzanie wieloma serwerami
  1. praca z wieloma serwerami
  2. wirtualizacja SQL Server
  3. instalacja i aktualizacja aplikacji Data-Tier
 20. Rozwiązywanie typowych problemów
  1. metodologia rozwiązywania problemów
  2. rozwiązywanie problemów związanych z usługami
  3. rozwiązywanie problemów związanych z konkurencją
  4. rozwiązywanie problemów związanych z logowaniem i połączeniami

Opinie uczestników