Powrót do katalogu

Szkolenie to nie jest już aktualne. Polecamy zapoznać się z nowszą wersją szkolenia: 

Programowanie w C# 6.0 z Visual Studio 2017

Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net

Szkolenie: Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2013

Kod: [MS-C#-5-VS]
Pobierz program

Wprowadzenie


Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zrozumienie składni C# i zagadnień związanych z programowaniem obiektowym w języku C#.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio.

Adresaci szkolenia

Grupa docelowa szkolenia to głównie osoby pełniące kluczowe aktywności przy realizacji projektu już w samym zespole projektowym. Adresatami szkolenia są techniczni liderzy zespołów, jak również programiści, czy też programujący testerzy.

Znajomość podstawowych zwrotów z zakresu rozwoju oprogramowania.

Czas i forma szkolenia

28 godzin (4 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. IDE
  1. Zapoznanie z narzędziem Visual Studio 2013
  2. Pierwszy program - Hello C# World !
  3. Wykorzystanie klas z przestrzeni System.Console
  4. Kompilacja, Debugowanie
  5. Komentarze w C#, funkcja Main, using
 2. Microsoft .NET
  1. Czym jest .NET?
  2. CLR i Garbage Collector
  3. DLL a EXE?
  4. Technologie w obrębie .NET
 3. Fundamenty C#
  1. Historia C# od 1.0 do 5.0
  2. Pascal Case, Camel Case
  3. Słowa kluczowe, Literały, Operatory, Punktory
  4. Wyrażenia, Komentarze
  5. Typy wartościowe, Typy referencyjne
  6. Przypisywanie a porównywanie zmiennych
  7. Operacje warunkowe - If, Switch
  8. Pętle - for, foreach, while, do… while…
  9. Przegląd słów kluczowych i operatorów C#
 4. C# 5.0
  1. Przestrzenie nazw i typy
  2. Typy numeryczne i boolowskie
  3. Teoria Klasy (Enkapsulacja, Dziedziczenie, Polimorfizm)
  4. Pola, Właściwości, Indeksery, Operatory
  5. Metody, Delegaty, Zdarzenia, Metody Anonimowe
  6. Interfejsy, Struktury, Typ Enum
  7. Tablice, Kolekcje, Wyjątki
  8. Typy Generyczne i Anonimowe
  9. Ciągi łańcuchów znakowych i znaki
 5. Operacje na danych
  1. Modelowanie danych w C#
  2. Dostęp do baz danych
  3. LINQ
  4. Entity Framework
  5. Operacje CRUD
 6. .NET Class Library
  1. Pliki i Strumienie Danych
  2. Serializacja (binarna, tekstowa, xml)
  3. Operacje Asynchroniczne
  4. Programowanie Równoległe
 7. Przegląd aplikacji które można rozwijać w języku C# i .NET Framework 5.0

Opinie uczestników