Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 400 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Front-End > JavaScript

Szkolenie: TDD w JavaScript

Kod: [JS-TDD]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie z wytwarzania aplikacji sterowanego testami w JavaScript 
na platformie Node.js.

Cel szkolenia

 Poznanie techniki TDD pozwalającej na pisanie testów przed implementacją funkcjonalności aplikacji
 Zrozumienie korzyści płynących z zastosowania TDD względem klasycznego
podejścia do pisania testów. 

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. TDD 
   ○ Charakterystyka wytwarzania oprogramowania sterowanego testami 
   ○ Organizacja pracy zespołu w kontekście planowania wydań, programowania 
   i testowania 
2. Techniki testowania 
   ○ Techniki testowania aplikacji, testy jednostkowe, end-to-end, integracyjne 
   i testy UI 
   ○ Techniki testowania w TDD 
   ○ Refaktoryzacja w kontekście TDD 
3. Narzędzia 
   ○ Biblioteki wspierające pracę w TDD 
   ○ Automatyzacji procesu przy wykonywaniu testów, raporty 
   ○ Integracja bibliotek z projektem 
   ○ Definiowanie struktury testów, zarządzanie grupami testów 
   ○ Techniki pracy z testami jednostkowymi, pokrycie ścieżek testowych 
   ○ Testowanie kodu asynchronicznego 
   ○ Test doubles: dummy, fake, stub, spy, mock 
   ○ Praca z testami integracyjnymi 
   ○ Testowanie i zdarzenia na drzewie DOM

Opinie uczestników