Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 200 / 4 dni
Zgłoś chęć udziału

Back-End > .Net

Szkolenie: Testy jednostkowe w .NET Core - wersja rozszerzona

Kod: [testy-jednostkowe-NET-Core-wersja-rozszerzona]
Pobierz program

Wprowadzenie

Testy jednostkowe umożliwiają podniesienie niezawodności aplikacji oraz jakości kodu. Podczas szkolenia, uczestnicy poznają narzędzia oraz zasady tworzenia testów jednostkowych w metodyce TDD. Przeprowadzimy również refaktoryzację „starego” kodu aplikacji, w celu umożliwienia testów jednostkowych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów połączonych z dyskusją.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy tworzenia skutecznych testów jednostkowych w celu podniesienia niezawodności i jakości kodu.

Adresaci szkolenia

Programiści .NET

Czas i forma szkolenia

28 godzin (4 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1.    Test-Driven Development
·       Wprowadzenie do TDD
·       Cykl Red-Green-Refactor
·       Zasady FIRST
·       Utworzenie pierwszego testu jednostkowego
·       Uruchamianie i debugowanie testów jednostkowych
·       Korzyści z testów jednostkowych

2.    Biblioteka nUnit / xUnit
·       Instalacja biblioteki nUnit/xUnit
·       Utworzenie testu
·       Prawidłowe nazewnictwo testów jednostkowych
·       Weryfikacja wyniku
·       Parametryzacja przypadków testowych
·       Weryfikacja wartości liczbowych, tekstów oraz dat
·       Weryfikacja kolekcji
·       Weryfikacja zwracanego typu
·       Weryfikacja metod void
·       Weryfikacja wyjątkó
·       Weryfikacja zdarzeń
·       Weryfikacja czasu wykonania
·       Weryfikacja metody asynchronicznej

3.    Biblioteka Fluent Assertions
·       Instalacja biblioteki FluentAssertions
·       Weryfikacja poprzez przykład
·       Weryfikacja pustych wartości
·       Weryfikacja tekstów
·       Weryfikacja zakresów liczbowych, daty i czasu
·       Weryfikacja kolekcji i słowników
·       Weryfikacja wyjątków
·       Weryfikacja zdarzeń
·       Weryfikacja czasu wykonania

4.    Tworzenie atrap (Mock)
·       Instalacja biblioteki Moq
·       Utworzenie atrapy
·       Definicja zachowania metody
·       Definicja zachowania właściwości
·       Definicja zachowania zdarzenia
·       Weryfikacja wywołania metody
·       Weryfikacja wywołania właściwości
·       Linq To Mocks

5.    Refaktoryzacja
·       Dostosowanie kodu w celu przeprowadzenia testów jednostkowych
·       Przydatne wzorce projektowe

6.    Testy integracyjne (+1 dzień)
·       Testowanie usług sieciowych REST API
·       Testowanie bazy danych w pamięci (Entity Framework)

7.    Testy mutacyjne
·      Użycie Stryker.net 

Opinie uczestników