Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 800 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Back-End > .Net

Szkolenie: Tworzenie aplikacji Windows Forms

Kod: [WinForms]
Pobierz program

Wprowadzenie

Windows Forms (WinForms) to popularna technologia do tworzenia aplikacji desktopowych dla Windows. Podczas szkolenia uczestnicy poznają mechanizmy oraz dobre praktyki na przykładzie tworzenia kompletnej aplikacji z dostępem do danych. Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności tworzenia aplikacji Windows Forms.
Wymagania:

  • Windows 10kontrol
  • Visual Studio 2019 wersja 16.10 Community

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest przede wszystkim dla programistów .NET.Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie
• Windows Forms
• .NET 5
2. Widoki
 Klasa Form
• UserControl
3. Panele
 Panel
 SolitterPanel
 FlowLayoutPanel
• TableLayoutPanel
4. Kontrolki
 Label
 Button, CheckBox, RadioButton, GroupBox
• TextBox
 Slider, ProgresBar
 PictureBox, ImageList
5. Kontrolki wieloelementowe
 DataGridView
 ListView
• TabControl
 StatusBar, Menu
 DataRepeater
6. Zasoby
 ResourceManager
 Ładowanie zasobów 
7. Wiązanie (Binding)
 Wiązanie danych (Data Binding)
8. Konwertery
 Konwerter wartości
9. Notyfikacje
 Implementacja INotifyPropertyChanged
 Zastosowanie biblioteki Fody.PropertyChanged
10. Wstrzykiwanie zależności
 ServiceCollection
11. Walidacja
 Walidacja z użyciem wyjątków
 Walidacja z użyciem IDataErrorInfo
 Walidacja za pomocą biblioteki FluentValidation
• Wyświetlanie błędów (ErrorProvider)
12. Operacje asynchroniczne
 Tworzenie zadań Task
 Zastosowanie async-await
 Anulowanie zadań
13. Grafika
 Rysowanie kształtów
14.   Tworzenie własnych kontrolek

Opinie uczestników