Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 880 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Wirtualizacja > VMware

Szkolenie: VMware NSX-T Data Center - Install Configure Manage [V3.0] (EDU-NSXTICM3)

Kod: [EDU-NSXTICM3]
Pobierz program

Wprowadzenie

This five-day, fast-paced course provides comprehensive training on how to install, configure, and manage a VMware NSX-T™ Data Center environment. This course covers key NSX-T Data Center features and functionality offered in the NSX-T Data Center 3.0 release, including the overall infrastructure, logical switching, logical routing, networking and security services, micro-segmentation and firewalls, and more.

Access to a software-defined data center environment is provided through hands-on labs to reinforce the skills and concepts presented in the course.

Cel szkolenia

By the end of the course, you should be able to meet the following objectives:

 • Describe VMware Virtual Cloud Network and the NSX-T Data Center architecture
 • Describe the NSX-T Data Center components and main functions
 • Explain the NSX-T Data Center key features and benefits
 • Deploy and configure NSX-T Data Center infrastructure
 • Configure layer 2 logical switching and bridging
 • Explain the tiered routing architecture and configure gateways
 • Configure advanced services such as VPN and load balancing
 • Describe the NSX-T Data Center security model with micro-segmentation
 • Configure Distributed Firewall and Gateway Firewall to protect east-west and north-south traffic
 • Explain advanced security enforcement with URL analysis, IDS, and partner service insertion
 • Integrate VMware Identity Manager™ or LDAP with NSX-T Data Center and configure role-based access control
 • Describe NSX-T Data Center Federation use-cases and architecture for switching, routing, and security.

Prerequisites

 • Good understanding of TCP/IP services and network security and working experience with firewalls
 • Working experience of enterprise switching and routing
 • Solid understanding of concepts presented in the following courses:
  • VMware Data Center Virtualization Fundamentals
  • VMware Introduction to Network Virtualization with NSX
  • VMware Network Virtualization Fundamentals

Adresaci szkolenia

Experienced system administrators or network administrators

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Course Introduction
• Introductions and course logistics
• Course objectives

2. VMware Virtual Cloud Network and NSX-T Data Center
• Introduce VMware’s Virtual Cloud Network vision
• Discuss NSX-T Data Center solutions, use cases, and benefits
• Explain NSX-T Data Center architecture and components
• Describe VMware NSX® product portfolio and features
• Explain the management, control, data, and consumption planes and
function

3. Deployment Preparing the NSX-T Data Center Infrastructure
• Describe NSX Management Cluster
• Deploy VMware NSX® Manager™ nodes on VMware ESXi and KVM
hypervisors
• Navigate through the NSX Manager UI
• Explain data-plane components such as N-VDS, transport nodes, transport
zones, profiles, and more
• Perform transport node preparation and establish the data center
infrastructure
• Verify transport node status and connectivity

4. NSX-T Data Center Logical Switching
• Introduce key components and terminology in logical switching
• Describe the function and types of L2 segments
• Explain tunneling and the GENEVE encapsulation
• Configure logical segments and attach hosts using NSX Manager UI
• Describe the function and types of segment profiles
• Create segment profiles and apply them to segments and ports
• Explain the function of MAC, ARP, and TEP tables used in packet
forwarding
• Demonstrate L2 unicast packet flow
• Explain ARP suppression and BUM traffic handling

5. NSX-T Data Center Logical Routing
• Describe the logical routing function and use cases
• Introduce the two-tier routing architecture, topologies, and components
• Explain the Tier-0 and Tier-1 Gateway functions
• Describe the logical router components: Service Router and Distributed
Router
• Discuss the architecture and function of VMware NSX® Edge™ nodes
• Discuss deployment options of NSX Edge nodes
• Configure NSX Edge nodes and create NSX Edge clusters
• Configure Tier-0 and Tier-1 Gateways
• Examine the single-tier and multitier packet flow
• Configure static routing and dynamic routing
• Enable ECMP on Tier-0 Gateway
• Describe NSX Edge HA, failure detection, and failback modes

6. NSX-T Data Center Bridging
• Describe the function of logical bridging
• Discuss the logical bridging use cases
• Compare routing and bridging solutions
• Explain the components of logical bridging
• Create bridge clusters and bridge profiles

7. NSX-T Data Center Security
• Introduce the NSX-T Data Center security approach and model
• Describe the micro-segmentation benefits and use cases
• Describe the Distributed Firewall architecture, components, and function
• Configure Distributed Firewall sections and rules
• Describe the Gateway Firewall architecture, components, and function
• Configure Gateway Firewall sections and rules
• Describe URL analysis and distributed intrusion system importance and
use-cases.
• Describe the service insertion functionality for east-west and north-south
security
• Discuss the integration and benefits of partner security solutions with NSX-T
Data Center

8. NSX-T Data Center Services
• Describe NSX-T Data Center services
• Explain and configure Network Address Translation (NAT) and NAT 64
 Explain and configure DNS and DHCP services
• Describe the load-balancing function, topologies, components, and use
cases
• Configure L4-L7 load balancing
• Discuss the IPSec VPN and L2 VPN function and use cases
• Configure IPSec VPN and L2 VPN using NSX Manager UI

9. NSX-T Data Center Monitoring
• Explain the importance and functionality of VMware NSX® Intelligence™
• Navigate through the NSX Topology UI and identify the various key
elements in the UI
• Discuss the importance and use-cases of alarms and events

10. NSX-T Data Center User and Role Management
• Describe the function and benefits of VMware Identity Manager in NSX-T
Data Center
• Integrate VMware Identity Manager with NSX-T Data Center
• Integrate LDAP with NSX-T Data Center
• Identify the various types of users, authentication policies, and permissions
• Use role-based access control to restrict user access
• Explain the built-in roles in VMware Identity Manager and role assignment
to users

11. NSX-T Data Center Federation
• Introduce the NSX-T Data Center Federation key concepts, terminology,
and use-cases.
• Explain the onboarding process of NSX-T Data Center Federation
• Describe the NSX-T Data Center Federation switching and routing
functions
• Describe the NSX-T Data Center Federation security concepts and routing
functions

Opinie uczestników