Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 700 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > Analiza danych

Szkolenie: Wprowadzenie do analizy danych z programem GRETL

Kod: [Gretl]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie obejmuje kompletny zestaw metod statystycznej analizy danych – od przygotowania badania, poprzez wstępną analizę danych, aż do weryfikacji hipotez statystycznych oraz modelowania współzależności.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki, metodami badania prawidłowości zachodzących w procesach masowych, a także ukształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania oprogramowania statystycznego GRETL, w celu przetwarzania danych statystycznych i interpretowania uzyskanych wyników. 

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie do statystki
a. populacja a próby
b. cechy statystyczne i skale pomiarowe
2. Wprowadzenie do obsługi programu GRETL
a. elementy interfejsu
b. import i eksport dany
c. wprowadzenie i przekształcanie danych
3. Kompleksowa analiza struktury zbiorowości
a. miary tendencji centralnej, zróżnicowania, skośności i koncentracji
b. wizualizacje: histogram, wykres ramka-wąsy
4. Weryfikacja hipotez statystycznych – wprowadzenie teoretyczne
a. hipoteza zerowa vs hipoteza alternatywna, poziom istotności vs moc testu
b. testy parametryczne vs testy nieparametryczne
c. przedziały ufności i metody ich konstrukcji
5. Weryfikacja hipotez statystycznych – analizy praktyczne
a. test t-Studenta dla jednej próby
b. test t-Studenta dla prób zależnych
c. test t-Studenta dla prób niezależnych
d. nieparametryczne alternatywny dla testu t-Studenta
e. testowanie normalności rozkładu
f. moc testu i optymalna wielkość próby badawczej
6. Wprowadzenie do analizy wariancji
a. jednoczynnikowa analiza wariancji
b. nieparametryczne alternatywy jednoczynnikowej ANOVA
7. Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi
a. korelacja pomiędzy cechami ilościowymi
b. współzależność pomiędzy cechami jakościowymi
8. Analiza związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zmiennymi
a. regresja prosta
b. regresja wieloraka
c. regresja nieliniowa
9. Analiza dynamiki zjawisk
a. modele trendu
b. modele trendu i sezonowości

Opinie uczestników