Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
2 700 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > Analiza danych

Szkolenie: Wprowadzenie do analizy danych z programem STATISTICA

Kod: [Statistica]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie obejmuje kompletny zestaw metod statystycznej analizy danych – od przygotowania badania, poprzez wstępną analizę danych, aż do weryfikacji hipotez statystycznych oraz modelowania współzależności.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu statystyki, metodami badania prawidłowości zachodzących w procesach masowych, a także ukształtowanie praktycznych umiejętności wykorzystania oprogramowania statystycznego STATISTICA, w celu przetwarzania danych statystycznych i interpretowania uzyskanych wyników. 


Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie do statystki
Populacja a próby
Cechy statystyczne i skale pomiarowe
2. Wprowadzenie do obsługi programu STATISTICA
Elementy interfejsu
Import i eksport dany
Wprowadzenie i przekształcanie danych
3. Kompleksowa analiza struktury zbiorowości
Miary tendencji centralnej, zróżnicowania, skośności i koncentracji
Wizualizacje: Histogram, wykres ramka-wąsy
4. Weryfikacja hipotez statystycznych – wprowadzenie teoretyczne
Hipoteza zerowa vs hipoteza alternatywna, poziom istotności vs moc testu
Testy parametryczne vs testy nieparametryczne
Przedziały ufności i metody ich konstrukcji
5. Weryfikacja hipotez statystycznych – analizy praktyczne
Test t-Studenta dla jednej próby
Test t-Studenta dla prób zależnych
Test t-Studenta dla prób niezależnych
Nieparametryczne alternatywny dla testu t-Studenta
Testowanie normalności rozkładu
Moc testu i optymalna wielkość próby badawczej
6. Wprowadzenie do analizy wariancji
Jednoczynnikowa analiza wariancji
Nieparametryczne alternatywy jednoczynnikowej ANOVA
7. Analiza współzależności pomiędzy zmiennymi
Korelacja pomiędzy cechami ilościowymi
Współzależność pomiędzy cechami jakościowymi
8. Analiza związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zmiennymi
Regresja prosta
Regresja wieloraka
Regresja nieliniowa
9. Analiza dynamiki zjawisk
Modele trendu
Modele trendu i sezonowości

Opinie uczestników