Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 700 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > Analiza danych

Szkolenie: Wprowadzenie do modelowania ekonometrycznego z programem GRETL

Kod: [Gretl]
Pobierz program

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami budowy i możliwościami wykorzystania modeli ekonometrycznych. W trakcie kursu uczestnik zdobędzie wiedzę pozwalającą na prawidłowy dobór typu modelu ekonometrycznego do rodzaju posiadanych danych oraz do celu przeprowadzanej analizy. 

Adresaci szkolenia

Uczestnik przystępujący do kursu powinien posiadać wiedzę dotyczącą metod statystycznych, leżących u podstaw modelowania ekonometrycznego.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Klasyfikacja modeli ekonometrycznych i etapy ich budowy
2. Klasyczne modele regresji liniowej
a. regresja prosta
b. regresja wieloraka
c. modelowanie zgodne
d. ocena dopasowania modelu do danych rzeczywistych
3. Uogólniony model regresji liniowej
4. Nieliniowe modele regresji
5. Wprowadzenie do modeli panelowych
a. statystyczne modele panelowe
b. dynamiczne modele panelowe
6. Modele probitowe i logitowe
7. Wprowadzenie do analizy szeregów czasowych
a. modele trendu i sezonowości
b. modele ARMA i ARIMA
c. modele GARCH
d. modele ADL
8. Prognozowanie na podstawie wyznaczonych modeli

Opinie uczestników