Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2021-03-08
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

2 200 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2021-03-29
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

2 200 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Bazy danych > Oracle SQL

Szkolenie: SQL Oracle 18c XE dla analityków – wprowadzenie

Kod: [OAN1]
Pobierz program

Wprowadzenie

ZAWARTOŚĆ SZKOLENIA
• Organizacja środowiska pracy
• Wprowadzenie do relacyjnego modelu składowania danych
• Techniki pozyskiwania, analizy i syntezy informacji składowanych w bazie danych

OCZEKIWANE PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW
• Wiedza ogólno-informatyczna
• Sprawne poruszanie się w środowisku pracy Windows lub Linux

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z bazą danych Oracle, podstawowymi narzędziami i technikami pozyskiwania danych. Szczególny nacisk na tym szkoleniu położony jest na pozyskiwanie merytorycznie poprawnych i wiarygodnych danych. Uczestnicy zdobędą wiedzę zarówno teoretyczną jak i poznają praktyczne aspekty operowania na danych.

Adresaci szkolenia

Warsztaty dedykowane są użytkownikom końcowym, analitykom danych oraz testerom oprogramowania. Uczestnicy warsztatów nie muszą być informatykami, lecz pracownikami potrzebującymi sprawnie i wydajnie posługiwać się bazą danych Oracle, przetwarzając i analizując zawarte w niej informacje.

UWAGI:
Warsztaty realizowane są w oparciu o oprogramowanie w wersji 11g XE.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Rozpoczęcie pracy z bazą danych Oracle
• Architektura bazy danych, sesje
• Model relacyjny bazy danych
• Użytkownicy i schematy
• Narzędzia
2. Wstęp do instrukcji SELECT
• Projekcja i selekcja
• Sortowanie
• Operatory i obsługa NULL
• Parametry leksykalne zapytań (& i &&)
• Ograniczanie liczy rekordów (ROWNUM, FETCH, SAMPLE)
3. Funkcje skalarne
• Funkcje wbudowane, zagnieżdżanie funkcji
• Konwersje typów
• Funkcje wyliczeniowe
4. Obsługa czasu i ustawień regionalnych
• Operacje na datach
• Lokalne ustawienia narodowe i regionalne w SQL
5. Grupowanie i agregacje
• Funkcje grupujące
• Klauzula DISTINCT
• Klauzule GROUP BY i HAVING
6. Pobieranie danych z wielu tabel
• Złączenia krzyżowe, wewnętrzne i zewnętrzne (cross, inner, outer)
• Nietypowe formy złączeń (SELF, NATURAL, ANTY, NONEQUAL)
• Operatory zbiorowe (UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS)
7. Podzapytania
• Podzapytania proste
• Podzapytania skorelowane
• Operatory EXISTS i NOT EXISTS
• Inne rodzaje podzapytań (FROM, WITH, skalarne)
8. Tabele i więzy integralności
• Zarządzanie tabelami (CREATE, ALTER, DROP, RENAME)
• Więzy integralności (CONSTRAINTS)
9. Manipulowanie danymi (DML)
• Wstawianie, modyfikowanie, usuwanie danych (INSERT, UPDATE, DELETE)
• Obcinanie tabel (TRUNCATE)
10. Współbieżna praca użytkowników
• Transakcje
• Spójność danych w czasie
• Blokady
• FLASHBACK

Opinie uczestników