Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2021-03-17
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

3 000 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Termin sugerowany
2021-04-06
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

3 000 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN

Szkolenie: Modelowanie dziedziny biznesowej w języku UML

Kod: [UML-MODEL-DZIEDZINA]
Pobierz program

Wprowadzenie
Obiektowy model dziedziny biznesowej (model klas) jest najważniejszym, centralnym punktem analizy i podstawą projektu technicznego. Wysiłek i uwaga poświęcona na jego dobre przygotowanie nie są nigdy zmarnowane. Trzeba jednak przyznać, że tworzenie poprawnych i eleganckich modeli dziedziny wymaga sporego doświadczenia i intuicji. Dlatego poświęcamy temu zagadnieniu cały trzydniowy kurs. Jego uczestnicy na praktycznych, z życia wziętych przykładach poznają zasady tworzenia obiektowego modelu dziedziny oraz analizują przydatność różnych technik modelowania.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć. Szkolenie jest prowadzone bez wykorzystania komputerów i narzędzi do modelowania, co pozwala skoncentrować się na istocie modelowanych zagadnień.

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • znać i potrafić wykorzystywać zaawansowane techniki analityczne stosowane podczas tworzenia modelu dziedziny,
 • umieć używać notacji diagramów klas ze świadomością konsekwencji zastosowania poszczególnych wzorców i technik,
 • umieć zastosować właściwe rozwiązania w różnych sytuacjach projektowych.

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla:

 • analityków i projektantów tworzących diagramy klas w języku UML, którzy chcą poznać zaawansowane techniki modelowania dziedziny biznesowej,
 • specjalistów biznesowych, którzy chcą samodzielnie modelować dziedzinę biznesową, tworząc profesjonalne diagramy klas.

Umiejętności wymagane przed odbyciem kursu:

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Dzień 1

 1. Analiza obiektowa i diagramy klas - wprowadzenie.
  1. Podstawowych pojęcia obiektowości;
  2. notacja diagramów klas
 2. Dziedziczenie.
  1. Zasada dziedziczenia; klasy abstrakcyjne;
  2. polimorfizm;
  3. tworzenie hierarchii klas;
  4. reguły Coad’a.
 3. Modelowanie ról.
  1. Techniki modelowania ról pełnionych przez obiekty, ich wady i zalety;
  2. wykorzystanie dziedziczenia;
  3. wykorzystanie związków i klas asocjacyjnych;
  4. modelowanie ról jako odrębnych klas.

Dzień 2.

 1. Globalne rejestry obiektów.
  1. Zasadność tworzenia globalnych rejestrów obiektów;
  2. zalety i wady współdzielenia obiektów z globalnego rejestru.
 2. Modelowanie dokumentów.
  1. Różne postaci dokumentów: skan, dokument elektroniczny, dokument strukturalny;
  2. metadane dokumentów; techniki uwzględniania dokumentów w modelu klas.
 3. Modelowanie historii obiektów.
  1. Sposoby modelowania historii obiektów;
  2. wykorzystanie klas reprezentujących historyczne dane obiektu;
  3. wykorzystanie dziedziczenia.

Dzień 3.

 1. Modelowanie systemów rozszerzalnych i konfigurowalnych.
  1. Specyfika projektowania systemów rozszerzalnych i konfigurowalnych;
  2. modelowanie parametrów konfiguracyjnych;
  3. klasy reprezentujące konfigurację.
 2. Zaawansowana notacja diagramów klas.
  1. Zaawansowane opisy związków (ordered, bag, set);
  2. stosowanie klas asocjacyjnych;
  3. dziedziczenie wieloaspektowe i dziedziczenie z częścią wspólną;
  4. zastępowanie notacji zaawansowanej notacją podstawową.
 3. Modelowanie ograniczeń w języku OCL
  1. Zastosowanie języka OCL;
  2. składnia języka OCL;
  3. techniki specyfikowania reguł dotyczących modelu klas.

Opinie uczestników