Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
4 000 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Analiza i projektowanie systemów IT > UML/BPMN

Szkolenie: Modelowanie w języku UML

Kod: [UML-MODEL]
Pobierz program

Wprowadzenie
UML (Unified Modelling Language), graficzny język diagramów, jest podstawowym narzędziem pracy i komunikacji uczestników projektu informatycznego - analityków, projektantów, programistów, a także klienta. Uczestnicy szkolenia poznają podstawowe i zaawansowane zasady modelowania języku UML, samodzielnie tworzą pierwsze diagramy oraz uczą się stosować sprawdzone wzorce i dobre praktyki. Szkolenie ma charakter przeglądu wszystkich rodzajów diagramów języka UML. Omówienie najważniejszych i najczęściej używanych rodzajów diagramów jest uzupełnione praktycznymi ćwiczeniami.

Forma prowadzenia zajęć: wykłady, ćwiczenia. Większość czasu zajęć jest poświęcona na wykonywanie ćwiczeń i wspólne ich omawianie. Uczestnicy są aktywnie zaangażowani w przebieg zajęć. Szkolenie jest prowadzone bez wykorzystania komputerów i narzędzi do modelowania, co pozwala skoncentrować się na istocie modelowanych zagadnień.

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

 • rozumieć zasady analizy i projektowania w języku UML,
 • umieć czytać diagramy w języku UML,
 • umieć tworzyć diagramy w języku UML.

Adresaci szkolenia

Kurs jest przeznaczony dla:

 • kierowników projektów informatycznych, analityków i projektantów,
 • osób, które do tej pory nie używały w swojej pracy języka UML, lub używały go w ograniczonym zakresie,
 • osób, które chcą usystematyzować swoją wiedzę o modelowaniu w języku UML.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Dzień 1

 1. Język UML - wprowadzenie.
  1. Historia technik obiektowych i języka UML;
  2. Przeznaczenie języka UML;
  3. Rodzaje diagramów UML;
  4. UML a proces produkcji oprogramowania.
 2. Diagramy czynności.
  1. Zastosowania diagramów czynności;
  2. podstawowa notacja diagramów czynności: czynności, przepływy, bramki;
  3. zaawansowana notacja diagramów czynności: sygnały, przerwania i ich obsługa, przetwarzanie kolekcji obiektów, składnice danych;
  4. modelowanie procesów biznesowych przy pomocy diagramów czynności.
 3. Przypadki użycia i diagramy przypadków użycia.
  1. Przeznaczenie modelu przypadków użycia;
  2. diagramy przypadków użycia;
  3. opisy przypadków użycia;
  4. relacje extend i include;
  5. dziedziczenie aktorów i przypadków użycia

Dzień 2.

 1. Efektywne pisanie przypadków użycia.
  1. Style pisania przypadków użycia;
  2. szablony przypadków użycia;
  3. wybór odpowiedniego stylu – dobre praktyki;
  4. właściwa granulacja przypadków użycia – reguła jednego posiedzenia i reguła wartości dodanej;
  5. zależności pomiędzy przypadkami użycia.
 2. Zasady analizy i projektowania obiektowego.
  1. Podstawowe pojęcia obiektowości – obiekt, klasa, związek między klasami, kapsułkowanie;
  2. techniki znajdywania klas;
  3. podejście zorientowane na odpowiedzialność.
 3. Diagramy klas.
  1. Notacja diagramów klas;
  2. wykorzystanie diagramów klas na poziomie analitycznym i projektowym;
  3. związki między klasami i ich opisy;
  4. agregacja i kompozycja; klasy asocjacyjne;
  5. dziedziczenie;
  6. klasy abstrakcyjne.

Dzień 3.

 1. Diagramy stanów.
  1. Przeznaczenie diagramów stanów;
  2. notacja diagramów stanów;
  3. opisy przejść i stanów;
  4. pseudostany;
  5. stany złożone i wznowienia;
  6. obszary współbieżne.
 2. Diagramy interakcji
  1. Przeznaczenie i rodzaje diagramów interakcji;
  2. notacja diagramów interakcji;
  3. modelowanie sekwencji.
 3. Diagramy komponentów i diagramy rozlokowania.
  1. Przeznaczenie i notacja diagramów komponentów oraz diagramów rozlokowania;
  2. komponenty i interfejsy;
  3. diagramy rozlokowania oparte o węzły oraz o klasy węzłów.
 4. Przegląd pozostałych diagramów języka UML.
  1. Diagramy obiektów;
  2. diagramy pakietów;
  3. diagramy struktur połączonych.

Opinie uczestników