Powrót do katalogu
Zapraszamy na szkolenie:
Programowanie aplikacji mobilnych Windows 10 Mobile z XAML i C#

Inżynieria oprogramowania > Języki programowania > .Net

Szkolenie: Programowanie w Windows 10 z XAML i C#

Kod: [MS-WIN10-XAML-C#-5]
Pobierz program

Wprowadzenie

Microsoft wraz z Windows 10 wprowadził nową platformę Universal Windows Platform, która umożliwia tworzenie uniwersalnych aplikacji. Oznacza to, że programista pisze raz aplikację, a następnie może ją uruchomić na dowolnym urządzeniu, np. na desktopie, tablecie lub smartfonie, bez potrzeby tworzenia osobnych projektów tak jak to było wcześniej. Dzięki temu spadają koszty wytwarzania oprogramowania, a użytkownicy mogą wygodnie używać aplikacji na różnych urządzeniach.

Na szkoleniu, w ramach materiałów szkoleniowych przekazujemy uczestnikom książkę pt "Windows 10 Programowanie uniwersalnych aplikacji mobilnych"

Na szkoleniu dowiesz się w jaki sposób pisać uniwersalne aplikacje, które potrafią dostosować swój wygląd i zachowanie do urządzenia. Poznasz nowe kontrolki i możliwości języka XAML wprowadzone w UWP. Przejdziemy przez cały cykl tworzenia aplikacji z zachowaniem dobrych praktyk.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest nabycie umiejętności programowania biznesowych aplikacji desktopowych w Windows 10, korzystając z XAML i C#.

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się również z zasobami MSDN, a także narzędziami wspierającymi rozwój oprogramowania, takimi jak Microsoft Visual Studio.

Adresaci szkolenia

Grupa docelowa szkolenia to głównie osoby pełniące kluczowe aktywności przy realizacji projektu już w samym zespole projektowym. Adresatami szkolenia są techniczni liderzy zespołów, jak również programiści, czy też programujący testerzyZnajomość podstawowych zwrotów z zakresu rozwoju oprogramowania.

Bardzo zalecane uczestnictwo w szkoleniu [MS-C#-5-VS] Programowanie w C# 5.0 z Visual Studio 2013 (ang. Programming C# 5.0 with Visual Studio 2013).

 

Na szkoleniu wykorzystywane jest następujące środowisko i narzędzia:

 • Windows 10
 • Visual Studio 2015 Community
 • Windows 10 SDK
 • Microsoft Emulator for Windows 10 Mobile

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie

  1. Omówienie Universal Windows Platform
  2. Rodziny urządzeń (Device Family)
  3. Porównanie UWP z Windows Mobile i Windows Phone
 2. Windows 10

  1. Urządzenia obsługiwane przez Windows 10
  2. Przygotowanie środowiska
 3. Pierwsza aplikacja

  1. Utworzenie pierwszej aplikacji UWP
  2. Struktura projektu
  3. Określanie obsługiwanej rodziny urządzeń (Device Family)
  4. Uruchamianie aplikacji na emulatorze
  5. Uruchamianie aplikacji na urządzeniu
 4. Visual Studio 2015

  1. Zapoznanie z narzędziem Visual Studio 2015
  2. Kompilacja, Debugowanie
 5. XAML

  1. Co to jest XAML
  2. Elementy, atrybuty, MarkupExtensions
  3. Konwertery
 6. Projektowanie interfejsu użytkownika

  1. Kontrolki LayoutControl (Grid, StackPanel)
  2. Kontrolki ContentControl (Button, TextBlock, TextBox, Image)
  3. Kontrolki ItemsControl (ListBox, ListView, GridView)
 7. Stylizacja aplikacji

  1. Style (Styles)
  2. Szablony kontrolek (Templates)
  3. Zasoby (Resources)
  4. Wyzwalacze (Triggers)
 8. Tworzenie uniwersalnych widoków

  1. VisualStateManager
  2. Adaptive Trigger
  3. Tworzenie własnego Adaptive Trigger
  4. RelativePanel
  5. Dostosowanie widoku do urządzenia (Device Specific View)
  6. Tworzenie aplikacji typu HamburgerMenu (SplitView)
 9. Tworzenie uniwersalnego kodu

  1. Rozszerzenia platformy (Platform Extensions)
  2. Sprawdzanie dostępności funkcji
  3. Użycie Platform Specific Analyzer
 10. Wiązanie danych (Binding)

  1. Wiązanie kontrolek z danymi
  2. Binding standardowy
  3. Binding skompilowany
  4. Bindowanie elementów
  5. Tworzenie własnego konwertera
 11. Optymalizacja XAML

  1. Progressive Rendering
  2. Deferred Loading
 12. Nawigacja

  1. Page
  2. NavigationService
  3. Przejścia pomiędzy widokami (Transitions)
 13. Usługi sieciowe

  1. Dostęp do usług sieciowych REST API
  2. HttpClient
 14. Zdarzenia (Events)

  1. Omówienie RoutedEvents
  2. Definiowanie obsługi zdarzeń
  3. Przechwytywanie zdarzeń
 15. Zastosowanie wzorca MVVM

  1. Implementacja IPropertyChanged
  2. Implementacja ICommand
 16. Zarządzanie plikami

  1. Tworzenie i odczytywanie plików (StorageFile)
  2. Wybór folderu
 17. Grafika i animacja

  1. Rysowanie kształtów
  2. Używanie pędzli
  3. Animacje
  4. Transformacje
  5. Visual Layer
 18. Urządzenia, czujniki i bateria

  1. Czujniki kierunku, orientacji, przesunięcia
  2. Obsługa Bluetooth
 19. Audio wideo

  1. Przechwytywanie zdjęć i filmów z aparatu
  2. Wykrywanie twarzy na zdjęciach i filmach
 20. Mapy i lokalizacja

  1. Wyświetlanie mapy
  2. Pobieranie i wyświetlanie lokalizacji użytkownika
 21. Interakcja z użytkownikiem

  1. Klawiatura
  2. Mysz
  3. Rysik
  4. Dotyk
  5. Rozpoznawanie mowy
 22. Dynamiczne kafelki i powiadomienia

  1. Dynamiczne kafelki
  2. Powiadomienia
 23. Lokalizacja

  1. Tłumaczenie aplikacji z użyciem Multilingual App Toolkit
 24. Baza danych

  1. Operacje CRUD za pomocą Entity Framework Core i SQLite
 25. Komunikacja pomiędzy aplikacjami

  1. Współdzielenie danych takich jak tekst, linki, zdjęcia (Sharing Contract)
  2. Pobieranie współdzielonej zawartości
  3. Obsługa schowka
 26. Cykl życia aplikacji

  1. Omówienie stanów aplikacji
  2. Przechwytywanie zdarzeń zmiany stanów aplikacji
 27. Wywoływanie aplikacji w tle

  1. Tworzenie i rejestrowanie zadania w tle
 28. Aplikacja z usługą (App Service)

  1. Tworzenie usługi w aplikacji
  2. Wywołanie usługi z innej aplikacji
 29. Tworzenie pakietu

  1. Konfigurowanie pakietu
  2. Tworzenie pakietu
  3. Publikowanie pakietu poza sklepem
 30. Sklep

  1. Monetyzacja
  2. Wyświetlanie reklam

Opinie uczestników

 • Przeprowadzono szkolenie w pełni profesjonalny sposób. Na szkoleniu dużo przykładów i rozwiązanych problemów występujących w codziennej pracy programistów.

  Administrator - Centralny Zarząd Służby Więziennej

 • Bardzo wysoko oceniam kompetencje firmy w zakresie organizacji szkolenia.

  MT inspektor - Centralny Zarząd Służby Więziennej