Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 500 / 5 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > Szkolenia IBM

Szkolenie: Podstawy analizy danych w oparciu o bazę IBM DB2

Kod: [DB2AN1]
Pobierz program

Cel szkolenia

Zapoznanie z terminologią i narzędziami niezbędnymi w pracy z bazą danych. Poznanie podstaw języka SQL oraz wykorzystanie go w codziennej pracy z bazą danych. Nauka pobierania danych z tabel bazy IBM DB2 w celu generowania zestawień i raportów wspomagających podejmowanie decyzji biznesowych. Kurs obejmuje odczyt, filtrowanie i zarządzanie danymi w sposób umożliwiający ich przetwarzanie i analizę. Ćwiczenia, przykłady i zajęcia w formie praktycznej pozwolą na poznanie składni i możliwości języka oraz zrozumienie zasad i reguł pracy z bazą danych DB2.

Adresaci szkolenia

Szkolenie o profilu ogólnym, którego adresatami są osoby zajmujące się przetwarzaniem i analizą dużej ilości danych, w tym analitycy i osoby podejmujące decyzje w oparciu o dane zawarte w bazie IBM DB2. Polecane w szczególności osobom o profilu nieinformatycznym.

Zalecane umiejętności przed szkoleniem: umiejętność obsługi dowolnego arkusza kalkulacyjnego.

Co dalej? 
Zapoznaj się ze szkoleniem: Zaawansowana analiza danych w bazie DB2.

Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Wstęp do baz danych, przegląd oprogramowania
• Pojęcia związane bazami danych SQL na przykładzie IBM DB2
• Podział języka SQL na DQL, DML, DDL, DCL
• Łączenie z serwerem SQL i istniejącą bazą danych
• Edytor kodu SQL -  DB Beaver CE w tworzeniu kwerend
• Obiekty serwera: tabele, widoki i procedury składowe


2. Kwerendy wybierające - DQL (Data Query Language)

• Query designer w zastosowaniach i tworzenie zapytania do bazy danych
• Podstawowe typy danych w SQL i ich zastosowanie
• Dane w standardzie SQL i IBM DB2

3. Pobieranie danych - instrukcja SELECT
• Składnia polecenia SELECT
• Kolejność wykonywania instrukcji SELECT

4. Operatory i kryteria w zapytaniach
• Operatory w SQL =, <>, >=, <=, IN, BETWEEN AND, LIKE
• Kryteria w zapytaniach i łączenie wielu kryteriów z użyciem AND, OR, NOT
• Pojęcie i zastosowanie NULL i NOT NULL
• Wybór kolumn w wyniku zapytania
• Alias kolumny AS
• Kolumny obliczeniowe
• Sortowanie wyników zapytania ORDER BY (ASC/DESC) sortowanie i kwestia NULL
• Funkcje skalarne
• Operacje na datach
• Ograniczenie pobierania rekordów LIMIT i usuwanie duplikatów DISTINCT
• Wyrażenie CASE

5. Funkcje języka SQL w zapytaniach
• Operacje na łańcuchach znaków LEN, LEFT, RIGHT, REPLACE, SUBSTRING, UPPER, LOWER
• Łączenie i ciągów tekstowych z użyciem funkcji CONCAT
• Funkcje matematyczne ROUND i podobne
• Czasu i daty DATE, DATEADD, DATEDIFF
• Funkcje konwersji i rzutowanie typów danych: CAST(), CONVERT()

6. Przetwarzanie zagregowanych danych
• Agregacja wyników w kwerendach z użyciem GROUP BY
• Funkcje COUNT, MIN, MAX, SUM, AVG
• Kryteria w wynikach zagregowanych
• Zaawansowane grupowania ROLLUP, CUBE
• Wstęp do funkcji okien OVER, PARTITION BY

 

7. Operacje na połączonych tabelach
• Pojęcie relacji między tabelami bazy danych i element łączący tabele
• Złączenie wewnętrzne INNER JOIN,
• Złączenie prawe zewnętrzne RIGHT OUTER JOIN
• Złączeni lewe zewnętrzne LEFT OUTER JOIN
• Złączenie pełne FULL OUTER JOIN
• Złączenie krzyżowe (iloczyn kartezjański) CROSS JOIN
• Złączenia równościowe i nierównościowe

 

8. Łączenie wyników zapytania
• Łączenie tabel z użyciem: UNION, UNION ALL
• Części wspólne i INTERSECT, MINUS

 

9. Kwerendy zagnieżdżone
• Wynik zapytania jako warunek WHERE w kwerendzie
• Kwerenda oparta o inną kwerendę i optymalizacja zapytań

10. Zaawansowane aspekty analizy danych
• Funkcje analityczne, finansowe i statystyczne
• Wielodostęp do bazy danych
• Transakcje bazy danych


11. Obiekty SQL - język DDL (Data Definition Language)
• Budowa tabel CREATE TABLE
• Tabele tymczasowe (serwera i użytkownika)
• Budowa widoków CREATE VIEW
• Narzędzie dBeaver jako asystent tworzenia kodu SQL
• Tworzenie obiektów z użyciem czystego kodu SQL

12. IBM DB2 i podstawy hurtowni danych
• Narzędzia integracji danych
• Przegląd baz danych SQL
• Analiza danych z użyciem kostek analitycznych

 

13. Wprowadzenie do Business Intelligence
• Przegląd zastosowań bazy IBM DB2 we współpracy z Microsoft Power BI

14. Aspekty praktyczne w komunikacji z bazą danych IBM DB2
• Współpraca z innymi bazami danych
• Współpraca z Microsoft Excel i Access
• Pojęcie i zastosowanie ODBC

 

Wymienione funkcje i polecenia są przykładem. Podczas szkolenia poznasz ich znacznie więcej.

 

Opinie uczestników

  • W szkoleniu podobała mi się bardzo duża ilość ćwiczeń.

    Analityk systemów operacyjnych - Zakład Ubezpieczeń Społecznych