Powrót do katalogu
Szkolenie nie jest już realizowane. Serdecznie zapraszamy na poniższe szkolenia:

J-PD (5 dni / 2 500,00 PLN)
J-OCAJP-8 (3 dni / 2100,00 PLN)
J-OCPJP-8 (4 dni / 2100,00 PLN)

W przypadku udziału w obu szkoleniach: J-OCAJP-8 oraz J-OCPJP-8 obowiązuje cena promocyjna: 4 500,00 PLN.


Języki programowania > Java

Szkolenie: Java Standard Edition 7 część I – przygotowanie do egzaminu "Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer" [OCAJP 7]

Kod: [J-OCAJP-7]
Pobierz program

WprowadzenieJeżeli chcesz poznać szerzej temat certyfikacji w Java zapoznaj się z artykułem:

Czy warto robić certyfikat z Javy, a jeśli tak to jaki?


Platforma Java jest jedną z najbardziej popularnych platform programistycznych, używaną w całym spektrum zastosowań od ultra-lekkich aplikacji na karty i urządzenia mobilne, poprzez wsadowe i okienkowe aplikacje typu "desktop" do zaawansowanych systemów strony serwera. Sama platforma Java Standard Edition pozwala już tworzyć dość zaawansowane aplikacje różnego typu, a poznanie języka i elementów składowych podstawowej platformy jest także niezbędnym krokiem, aby przejść do tworzenia systemów Java Enterprise Edition, a także aplikacji na system Android, które również pisze się w języku Java, chociaż korzystając z innych zasobów platformy.

Oficjalna certyfikacja w zakresie znajomości Java SE, oferowana przez firmę Oracle, od wersji Java SE 7 jest podzielona na etapy. Zdając egzamin Java SE 7 Programmer I można uzyskać tytuł Oracle Certified Associate, Java SE 7 Programmer, a dopiero później zdając egzamin Java SE 7 Programmer II uzyskuje się tytuł Oracle Certified Professional, Java SE 7 Programmer. Ze względu na taką ścieżkę certyfikacji oferujemy Państwu kurs języka Java i platformy Java SE z przygotowaniem do egzaminów podzielony na dwie trzydniowe części. Niniejszy program opisuje część pierwszą związaną z certyfikatem OCAJP.

Cel szkolenia

Dwa główne cele szkolenia to nauczenie podstaw programowania w Javie oraz przygotowanie do egzaminu Java SE 7 Programmer I.

Szkolenie koncentruje się na języku Java oraz wybranych elementach biblioteki standardowej.

Po zakończeniu szkolenia aktywny uczestnik będzie potrafił:

 • skompilować i uruchomić aplikację Java używając podstawowych narzędzi wiersza poleceń,
 • tworzyć aplikacje Java SE wypisujące komunikaty tekstowe na standardowe wyjście,
 • tworzyć klasy i metody,
 • używać parametrów, zmiennych lokalnych, pól instancyjnych i statycznych oraz rozumiał różnice między różnymi rodzajami zmiennych związane z inicjalizacją i zakresem widoczności,
 • używać liczb, wartości logicznych i napisów oraz operatorów z nimi związanych,
 • używać tablic i klasy pomocniczej Arrays,
 • tworzyć metody przeciążone oraz metody o zmiennej liczbie argumentów,
 • rozszerzać klasy, nadpisywać metody, używać klas abstrakcyjnych i interfejsów,
 • używać standardowych i własnych wyjątków,
 • używać elementów API standardowej edycji Javy w zakresie "wrapperów" (typy Integer, Long itd.), klas String, StringBuilder.

Ponadto uczestnik będzie zaznajomiony z wymaganiami egzaminu, formą typowych pytań egzaminacyjnych i będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się podstaw języka i platformy Java w zakresie obejmowanym przez egzamin Java SE 7 Programmer I, szczególnie zaś dla osób chcących przystąpić do tego egzaminu.

Założenia: Zalecane jest, aby uczestnicy szkolenia mieli wykształcenie techniczne i podstawową znajomość zagadnień programowania, np. dzięki umiejętności programowania w innym języku. Nie jest wymagana wstępna znajomość języka Java.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Szybki start
  1. instalacja i podstawowa konfiguracja platformy Java Development Kit, Standard Edition,
  2. stworzenie prostej aplikacji typu 'Hello World' z wykorzystaniem najprostszych narzędzi,
  3. wprowadzenie środowiska programistycznego Eclipse.
 2. Wprowadzenie
  1. platforma Java, rodzaje instalacji, zastosowania,
  2. charakterystyczne cechy platformy i języka Java,
  3. różne rodzaje programów na gotowych przykładach: program wsadowy (wiersza poleceń), program z graficznym interfejsem użytkownika, aplet.
 3. Podstawy języka Java
  1. typy proste, specyfika typów liczbowych,
  2. operatory: arytmetyczne, bitowe, porównania, logiczne, przypisania i inkrementacji,
  3. literały liczbowe i napisowe,
  4. instrukcje sterujące: warunki i pętle,
  5. pliki źródłowe a klasy, pakiety, importowanie, układ katalogów w projekcie Java.
 4. Klasy i programowanie obiektowe
  1. definicja klasy, pola i metody,
  2. wartość prosta, obiekt i referencja do obiektu; konsekwencje występowania referencji w różnych sytuacjach: zmienne, przypisanie, przekazywanie jako parametrów metod,
  3. przeciążanie metod, zasady wyboru właściwej metody do wykonania,
  4. pola i metody statyczne a pola i metody instancyjne; kontekst statyczny i instancyjny, widoczność pól,
  5. inicjalizacja obiektów, konstruktory, bloki inicjujące,
  6. inicjalizacja klas, bloki inicjujące,
  7. dziedziczenie / rozszerzanie klas,
  8. jawne i niejawne rzutowanie,
  9. nadpisywanie metod w podklasie, zasady wyboru właściwej metody do wykonania, dziedziczenie a przeciążanie,
  10. dostęp do pól, metod i konstruktorów z nadklasy, słowa kluczowe this i super,
  11. klasy abstrakcyjne i konstruktory,
  12. modyfikatory widoczności (public, protected, private),
  13. modyfikator final dla klas, metod, pól i zmiennych,
  14. pojęcia związane z programowaniem obiektowym: encapsulation, relacje has-a / is-a.
 5. Tablice i kolekcje
  1. deklaracja, tworzenie i korzystanie z tablic,
  2. tablice wielowymiarowe, inicjalizacja na różne sposoby,
  3. podstawy kolekcji w Javie, kolekcja ArrayList.
 6. Elementy biblioteki standardowej Java Standard Edition
  1. klasa Object i metody o specjalnym znaczeniu: equals, hashCode, clone, toString,
  2. opakowania typów prostych ("wrappers"), automatyczne zapakowanie i rozpakowanie, rzutowanie, hierarchia klas reprezentujących liczby (Number),
  3. operacje na napisach, klasa String, klasy StringBuilder i StringBuffer.
 7. Wyjątki
  1. rodzaje błędów w Javie,
  2. wyrzucanie, wyłapywanie i obsługa wyjątków,
  3. klauzula finally oraz jej zastosowania,
  4. deklarowanie wyjątków, wyjątki sprawdzane i niesprawdzane,
  5. hierarchia standardowych wyjątków, popularne wyjątki platformy Java SE,
  6. definiowanie i używanie własnych klas wyjątków.
 8. Przygotowanie do egzaminu Java SE 7 Programmer I
  1. informacje o certyfikacie i egzaminie,
  2. przykładowy test.

Opinie uczestników

 • Szkolenie Javatech uświadomiło mi, jak wiele niespodzianek tkwi w bibliotekach Javy.

  Junior Java Developer - Ericpol