Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 600 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > Bezpieczeństwo teleinformatyczne

Szkolenie: Bezpieczeństwo sieci komputerowych (etap IV)

Kod: [BEZP-SIECI-KOMP-IV]
Pobierz program

Wprowadzenie

Ostatnim etapem kursu jest etap czwarty. Jest to najbardziej zaawansowany merytorycznie etap. Scenariusze przewidują wykorzystanie routingu dynamicznego zarówno w sieciach prywatnych, jak i w sieci publicznej (BGP). Na tym etapie hipotetyczna firma przekształca się w prawdziwą korporację. Jej usługi internetowe są na tyle istotne, że zdecydowała się wykupić cztery łącza internetowe podłączone do dwóch routerów. Jest to najwyższy etap konfiguracji sieci, jednocześnie z najtrudniejszymi scenariuszami różnych sytuacji awaryjnych. Uczestnicy kursu mają za zadanie skonfigurować makietę, w której zapewnią pełną redundancję dostępu do zasobów firmowych. Przechodzą tym samym przez wszystkie etapy ewolucji od poprzedniej konfiguracji hipotetycznej firmy, do nowej - zaawansowanej, z routingiem dynamicznym. 

Cel szkolenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy powinni:

1. Posiadać wiedzę teoretyczną i praktyczną na temat protokołów routingu dynamicznego
2. Potrafić skonfigurować routing OSPF i BGP
3. Zdiagnozować problemy związane z routingiem dynamicznym.

Analogicznie jak w poprzednich przypadkach, do kursu jest przewidziany etap 4b (3 dni),  podczas którego kursanci rozwijają swoje umiejętności związane z routingiem dynamicznym. Konfigurują kolejne obszary makiety do routingu dynamicznego i wprowadzają rozwiązania, które w dużych korporacja bardzo często towarzyszą routingowi dynamicznemu - loadbalancing oraz zaawansowane bezpieczeństwo sieciowe. Finalnym produktem tego etapu jest wdrożenie w pełni funkcjonującego systemu z wykorzystaniem całej wiedzy pozyskanej na wszystkich etapach kursu. Kursanci, którzy w pełni opanują materiał, są gotowi, aby podjąć pracę w dużych środowiskach korporacyjnych w charakterze specjalistów od zarządzania i bezpieczeństwa sieci firmowych.

Do kursu, każdy z uczestników dostaje indywidualną makietę, na której samodzielnie realizuje wszystkie scenariusze. Makiety są przygotowane w formie środowisk wirtualnych.

Zobacz również:

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Podstawy routingu dynamicznego
2. Routing dynamiczny w sieciach prywatnych - OSPF
3. Routing dynamiczny na styku z Internetem - BGP
4. Testy scenariuszy awarii, zarówno infrastruktury hipotetycznej firmy, jak i różnych fragmentów symulowanego Internetu
5. Podstawy optymalizacji ruchu w protokole BGP
6. Diagnostyka problemów związanych z routingiem dynamicznym

Opinie uczestników