Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Cena do ustalenia
Zgłoś chęć udziału

Inne > Big Data i Data Science

Szkolenie: Big Data with Apache Family (Hadoop, Spark)

Kod: [BIG-DATA]
Pobierz program

Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności z technologii Big Data oraz języka Scala. Uczestnicy nauczą się efektywnego użycia technologii (Apache Spark, Apache Kafka, Apache NiFi, Apache Druid oraz Apache Hadoop) powszechnie wykorzystywanych w projektowaniu platform przetwarzających duże ilości danych. Istotną częścią szkolenia są warsztaty.

Adresaci szkolenia

Adresatami szkolenia są programiści i analitycy biznesowi, których celem jest poznanie narzędzi Big Data. Zalecana jest znajomość na poziomie podstawowym języka Java lub Scala.

Dla grup zamkniętych: cena oraz program szkolenia są dostosowywane indywidualnie - w zależności od potrzeb.
Czas i forma szkolenia

35 godzin (5 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Przegląd rozwiązań Big Data z wykorzystaniem technologii Apache
2. Scala dla Big Data:
Scala vs Java
var vs val
Case Class, Trait, Abstract Class, Tuple
Lazy evaluation
Interpolacja ciągów
Dopasowanie wzoru (z osłonami)
Obiekt towarzyszący
Kolekcje i przekształcenia
For comprehension, mapowania
Obsługa błędów (Try / Either / Option)
Option
Implicits
3. Warsztaty
4. Spark RDD, DataFrame, Dataset • Lazy evaluation Spark jobs
Transformacje i akcje • Spark vs Hadoop DataFrame vs DataSet API 5. Warsztaty Spark - jak wzbogacić swoje dane?
6. Warsztaty Apache NiFi - jak wygodnie, niezawodnie i efektywnie przesyłać dane bez konieczności pisania i utrzymywania kodu 7. Spark - poziom zaawansowany, część 1 architektura (driver, worker, executor...) optymalizacja jobów deployment typowe błędy - key-skew, serializacja, OOM Spark internals - joins 8. Warsztaty Spark dla zaawansowanych, część 1
9. Spark - poziom zaawansowany, część 2
Streaming
UDF - DF vs DS
broadcast, repartition, caching, execution plans, optymalizacja
Spark Catalyst, plany wykonania
dobre praktyki
10. Warszaty Spark, część 2
11. Hadoop - Hive queries, konfiguracja Hive, tabele zewnętrzne i wewnętrzne, metastore (właściwości tabeli, partycjonowanie), Spark on Hive
12. Apache Kafka
przewodnik dla programistów (architektura, dobre praktyki, porady)
Warsztaty z Apache Kafka - wdrożenie producera i konsumenta Kafki w Scali
13. Apache Druid
nowoczesne rozwiązanie w Big Data
analityka w czasie rzeczywistym
architektura
porównanie z rozwiązaniami opartymi na Hadoop
14. Podsumowanie

Opinie uczestników