Powrót do katalogu

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Termin sugerowany
2021-03-18
Warszawa

Zapisz się jako pierwszy!

1 150 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
Zgłoś chęć udziału

Inne > MS Office > Power BI

Szkolenie: Power BI - wprowadzenie do Business Intelligence

Kod: [power-BI-wprowadzenie-business-intelligence]
Pobierz program

Wprowadzenie

Szkolenie pozwala opanować wiedzę w zakresie tworzenia interaktywnych wizualizacji danych przy zastosowaniu narzędzi Power BI, opartych na modelu tworzonych z użyciem Power Query.

Cel szkolenia

Tworzenie raportów z użyciem narzędzi Power BI, udostępnianie ich współpracownikom. Import i łączenie danych z plików i baz SQL. Transformacja, konwersja i scalanie dostępnych informacji.

Adresaci szkolenia

Osoby zajmujące się tworzeniem raportów i analiz, tworzące zestawienia z użyciem Microsoft Excel, pragnące analizować większe ilości danych z użyciem nowego narzędzia, uzyskując przy tym większą elastyczność i profesjonalną prezentację wyniku swojej pracy. Zalecana jest umiejętność posługiwania się Microsoft Excel, znajomość tabel i wykresów przestawnych. Podstawy importu danych z plików CSV, baz danych Access i arkuszy kalkulacyjnych.

Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

Wprowadzenie do programu Power BI Desktop
 Wersje i typy licencji i możliwości programu
 Główne zastosowania
 Omówienie interfejsu użytkownika
 Raport, karta i wizualizacja – główne składniki programu
 Usługi Power BI w chmurze – możliwości i ograniczenia

Pierwsze modele Power BI
 Praca z gotowym modelem danych – jedna tabela z danymi
 Podstawowe wizualizacje – łączenie elementu wizualnego z
danymi
 Typy danych, ustawienia regionalne
 Wykres liniowy, słupkowy i punktowy. Dostosowanie elementów
wizualizacji
 Karta, tabela, macierz – formatowanie obiektów
 Wizualizacje oparte o dane geograficzne – mapa i kartogram
 Filtr wizualizacji, karty i raportu

Praca z modelem opartym na wielu tabelach
 Tabele, relacje i model danych w analizie
 Automatyczne i manualne łączenie tabel z użyciem relacji
 Optymalizacja i modyfikacja danych przyłączonych do modelu
 Tworzenie kolumn obliczeniowych
 Wstęp do modelowania i łączenia danych

Model danych Power Query dla Power BI Desktop
 Rodzaje źródeł danych dla Power Query – możliwości i
ograniczenia
 Pliki TXT/CSV – edycja i konwersja informacji
 Arkusze kalkulacyjne i ich elementy jako źródła danych dla
wizualizacji (arkusz, zakres)
 Relacyjne bazy danych (Access, SQL Server) – import relacji
 Zapytania bezpośrednie (Direct Query - SQL)
 Łączenie niestandardowych źródeł danych SQL + CSV + Strony
WWW
 Dane zewnętrzne (sklep internetowy, program księgowy, hurtownia
danych)
 Wprowadzenie do języka M i tworzenie modelu danych
 Kolumny obliczeniowe, warunkowe i wyrażenia tabelaryczne

Zaawansowane elementy wizualne
 Kluczowe wskaźniki wydajności KPI
 Zaawansowane hierarchia modelu danych
 Wizualizacje niestandardowe z platformy handlowej
  Import wizualizacji z plików (rozszerzenia Power BI)

Udostępnianie raportów Power BI Desktop
 Wyprowadzenie danych wizualizacji do pliku CSV
 Eksport raportu do formatu PDF
 Udostępnienie raportu w chmurze
 Osadzenie raportu na witrynie Sharepoint i witrynie publicznej
WWW

Opinie uczestników