Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 500 / 3 dni
Zgłoś chęć udziału

Back-End > Java

Szkolenie: Programowanie reaktywne w Javie z Reactorem i Springem

Kod: [programowanie-reaktywne-Java]
Pobierz program

Wprowadzenie

Pierwsze dwa dni szkolenia zdominowane są przez zadania praktyczne (60%), niemniej jednak już na samym początku duży nacisk kładzie się na teorię. Dzień trzeci jest w całości warsztatowy – tu wykorzystujemy wiedzę zdobytą podczas poprzednich dni szkolenia.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest głównie dla dwóch kategorii uczestników:

 • osoby, które mają doświadczenie w programowaniu w Javie i Springu i chcą w praktyczny sposób nauczyć się programowania reaktywnego z wykorzystaniem ww. narzędzi,
 • osoby, które mają już praktyczne doświadczenie w programowaniu reaktywnym, ale czują potrzebę lepszego poznania teorii.

Wymagania wstępne:
Znajomość języka Java oraz frameworka Spring na poziomie średniozaawansowanym.

Uwaga:
Przedstawiony ramowy program szkolenia może zostać dopasowany do indywidualnych potrzeb Klienta.

Czas i forma szkolenia

21 godzin (3 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do programowania reaktywnego
  • Definicja
  • Powody wprowadzenia podejścia reaktywnego
   • Marnotrawstwo zasobów
   • Problemy ze skalowalnością
  • Demo - porównanie wydajności aplikacji w sposób niereaktywny i reaktywny
  • Kiedy nie stosować podejścia reaktywnego
 1. Strumienie reaktywne jako specyfikacja programowania reaktywnego
  • Komponenty (kod, testy, specyfikacja tekstowa)
  • Interfejsy
   • Publisher- nadawca elementów
   • Subscriber- odbiorca elementów
   • Subscription- połączenie między nadawcą a odbiorcą
  • Przebieg subskrypcji (początek, elementy żądania, koniec)
  • Ciśnienie wsteczne i nieograniczona subskrypcja
  • Przegląd zaawansowanych reguł subskrypcji
 1. Ramy reaktora
  • Ogólny opis
  • Monooraz Fluxjako klasy podstawowe
  • Marmurowe diagramy
  • Flux- strumień wielu elementów.
   • Tworzenie z istniejących elementów
   • Tworzenie programowe
  • Mono- strumień pojedynczego elementu
  • Subskrypcja strumieni
   • Poprzez wywołania zwrotne
   • przez BaseSubscriber.
  • Anulowanie subskrypcji
 1. Operatorzy
  • Jak działają operatorzy
   • Podłączanie do łańcucha subskrypcji
   • W górę, w dół
  • Mapowanie
   • synchroniczny ( map())
   • Asynchroniczne ( flatMap()concatMap())
  • Filtrowanie ( filter()take()skip())
  • Zmniejszanie ( reduce())
  • Łączenie strumieni
   • Tego samego typu ( merge()concat())
   • Różne rodzaje ( zip())
  • Zależności czasowe
   • Elementy opóźniające ( delayElements())
   • Wyzwalanie jednego strumienia przez inny ( then())
  • Tworzenie własnych operatorów ( transform())
  • Jak wybrać operatora, którego potrzebujesz – praktyczne wskazówki
 1. Obsługa błędów
  • Sygnalizacja błędu zamiast zgłaszania wyjątku
  • Wymiana sygnału błędu
   • Używanie elementu
   • Korzystanie z sekwencji
  • Ponowne mapowanie błędów
  • Dodatkowe działanie w przypadku wystąpienia błędu
  • Ponowna subskrypcja strumienia
 1. Testowanie
  • Przedstawiamy klasy pomocnicze testów Reactor
  • StepVerifier- weryfikacja danych emitowanych przez strumień
   • kreacja
   • Łańcuch twierdzeń
   • Przeprowadzanie testu
   • Wirtualny minutnik
  • TestPublisher- możliwość manipulowania emisją danych do strumienia
   • kreacja
   • Emitowanie danych
 1. Debugowanie
  • Analiza stosu wywołań reaktora
  • Włączanie trybu debugowania
   • Jako globalny hak
   • Jako agent Java
  • Punkty kontrolne
  • Rejestrowanie zachowania strumienia przy użyciu log()operatora.
 1. Wielowątkowość
  • Schedulerjako abstrakcja wyboru nici
  • Predefiniowane i niestandardowe harmonogramy
  • Zmiana wątku publikacji elementu - publishOn()operator.
  • Zmiana wątku tworzenia elementu - subscribeOn()operator.
  • Równoległe przetwarzanie danych w strumieniu
 1. Typowe pułapki programowania reaktywnego
  • Brak abonamentu
  • Zbyt chętnie operacje
  • Operacje blokujące w wątkach nieblokujących
  • Nadmiar operatorów
  • Ręczne tworzenie strumieni
 1. Framework Spring - podejście reaktywne
  • Reaktywny stos sprężynowy - opis ogólny
  • Reaktywny serwer HTTP - WebFlux
   • Podejście adnotacyjne
   • Podejście funkcjonalne
   • Technika SSE (Server-Sent-Events).
   • WebSockets
  • Reaktywny klient HTTP - WebClient
   • Stworzenie i wykorzystanie
   • Połączenie kilku operacji
 1. Warsztaty - implementacja gry MasterMind w podejściu reaktywnym z wykorzystaniem Springa
  • Przedstawienie wymagań, ogólny zarys architektury i dostarczonych narzędzi
  • Wykonanie części serwerowej
  • Implementacja części klienckiej

Opinie uczestników