Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2023/2024 R.
Kup w 2023 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
1 500 / 1 dni
Zgłoś chęć udziału

Analiza i projektowanie systemów IT > UCD

Szkolenie: Tworzenie dostępnych stron internetowych

Kod: [U-DOST]
Pobierz program

Wprowadzenie

Dostępność serwisów internetowych (web accessibility) jest ważna dla wszystkich użytkowników, nie tylko dla osób niepełnosprawnych. Brakuje nam świadomości, że dostępny serwis to zarazem serwis użyteczny, z którego może skorzystać więcej osób. Dla właścicieli serwisów komercyjnych może oznaczać to korzyści finansowe, a dla instytucji publicznych i pozarządowych, po prostu zgodność z prawem. Ustawa o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne nakłada obowiązek dostępności na serwisy administracji publicznej. Podmioty te są również zobowiązane do realizacji programu Europejskiej Agendy Cyfrowej na lata 2010 – 2015. Niestety, twórcy serwisów internetowych i redaktorzy cyfrowych treści na ogół nie przywiązują uwagi do zasad, które powinny być uwzględniane w procesie publikowania informacji w Internecie. Konsekwencją tego są często trudne w użyciu, szczególnie dla osób niepełnosprawnych, serwisy WWW.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przekonanie uczestników, że zapewnienie dostępności stron internetowych daje korzyści w wymiarze etycznym i finansowym. Podczas kursu przekażemy niezbędną wiedzę, jak udostępnić i utrzymać cyfrowe treści dla wszystkich użytkowników. Na szkoleniu przybliżmy uczestnikom jakie są konkretne ograniczenia w dostępie do informacji dla osób z wadami wzroku, słuchu i niepełnosprawnych ruchowo. Dodatkowo słuchacze uzyskają informacje o ramach prawnych dostępności w Polsce i w Unii Europejskiej.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za funkcjonowanie serwisów internetowych, w tym programistów, administratorów i redaktorów. Zapraszamy również inne osoby, w większym lub mniejszym stopniu, zaangażowane w tworzenie i redagowanie treści umieszczanych w Internecie. Szkolenie skierowane jest także do pracowników instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, którzy przygotowują różnego rodzaju dokumenty elektroniczne (DOC, PDF) na użytek publiczny. Podczas szkolenia przyda się techniczna wiedza z zakresu tworzenia stron internetowych, ale nie jest ona wymagana, aby wziąć udział w kursie.

Czas i forma szkolenia

7 godzin (1 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

 1. Wprowadzenie do dostępności i użyteczności stron internetowych
  1. Zrozumieć dostępność
  2. Rodzaje niepełnosprawności
  3. Korzyści
  4. Aspekty prawne
  5. Związki dostępności z użytecznością stron WWW
 2. Dostęp do treści serwisów internetowych
  1. Dostęp do informacji a zrozumiałość
  2. Zasady dla redaktora tekstów
  3. Zrozumiałość a niepełnosprawni słuchowo
  4. Formatowanie tekstu
  5. Kontrast kolorystyczny
  6. Odnośniki
  7. Wykresy i obrazy
  8. Animacje i banery
  9. Mapy
  10. Wideo
  11. Pliki dźwiękowe
  12. Pliki tekstowe (DOC, PDF)
 3. Jak działa program czytający – prezentacja konsultanta niewidomego
 4. Dostępność – kwestie programistyczne
  1. Zgodność z WCAG 2.0
  2. Priorytety
  3. Semantyka HTML a dostępność
  4. CSS a dostępność
  5. Skrypty, widgety
  6. Nawigacja
  7. Tabele
  8. Ramki
  9. Flash
  10. Narzędzia sprawdzające dostępność
 5. Porady i odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Opinie uczestników