Powrót do katalogu

VOUCHERY SZKOLENIOWE 2022/2023 R.
Kup w 2022 r.  - wykorzystaj do końca przyszłego roku!
Potrzebujesz wykorzystać budżet szkoleniowy w bieżącym okresie rozliczeniowym? Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Kupując voucher już teraz, zachowujesz gwarancję stałej ceny, a szkolenie możesz zrealizować w przyszłym roku.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

Podaj maila aby obejrzeć webinar z Node.js

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o promocjach i produktach oferowanych Czytaj więcej przez Vavatech Sp z o.o. Zgodę możesz cofnąć w każdym czasie.
Zaproponuj własny termin
Postaramy się uruchomić nowy termin dla Ciebie
3 800 / 2 dni
Zgłoś chęć udziału

Inne > Odzyskiwanie danych

Szkolenie: Wykorzystanie oprogramowania w diagnostyce dysków i odzyskiwaniu danych

Kod: [odzyskiwanie-danych]
Pobierz program

Wprowadzenie

Wśród licznych dostępnych aplikacji do odzyskiwania danych, zarządzania strukturami logicznymi, wykonywania kopii i diagnostyki dysków, można znaleźć bardzo zróżnicowane programy. Niektóre z nich są banalnie proste, a ich obsługa sprowadza się do kilku kliknięć. Inne z kolei mogą przestraszyć niezaawansowanego użytkownika mnogością funkcji i złożonością ich parametryzacji. Oczywiście programy te często w istotny sposób różnią się też swoimi możliwościami, dokładnością i skutecznością.

Użycie oprogramowania wiąże się też z ryzykiem błędów, a nawet i nieodwracalnych konsekwencji. Wśród łatwo dostępnych, darmowych i szeroko polecanych programów nierzadko można znaleźć aplikacje, których działanie może być destrukcyjne dla danych, zwłaszcza w rękach niedoświadczonego użytkownika kierującego się poradami z internetowych forów. Dotyczy to w szczególności najbardziej prymitywnych aplikacji do odzyskiwania danych, które nie radzą sobie z pracą w warunkach uszkodzeń struktur logicznych oraz programów przeznaczonych do naprawy uszkodzonych sektorów, których podstawową zaletą jest prostota obsługi. Także proces zabezpieczania danych oraz wykonywania obrazów dysków i partycji różni się w zależności od tego, czy wykonujemy kopię bezpieczeństwa nośnika sprawnego i zawierającego wszystkie nasze pliki, czy kopiujemy dane z nośnika uszkodzonego. W tym drugim przypadku operacje kopiowania w strukturach logicznych systemu plików często kończą się niepowodzeniem. W takich sytuacjach z pomocą przychodzą obrazy binarne uszkodzonych dysków, zwane też kopiami posektorowymi.

Na szkoleniu zapoznasz się ze sposobami diagnostyki uszkodzonych dysków, zabezpieczania i odzyskiwania danych. Poznasz od strony praktycznej kilka wybranych aplikacji i zrozumiesz zasady ich działania. Dowiesz się, jak wykonywać kopię posektorową, także w sytuacji, kiedy dysk sprawia problemy przy kopiowaniu. Nauczysz się wykorzystywać wyniki diagnostyki w celu minimalizacji ryzyka i optymalizacji procesu odzyskiwania danych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
 • ćwiczenie praktycznego wykorzystania oprogramowania przeznaczonego do diagnostyki dysków,
 • przedstawienie najczęściej występujących usterek dysków twardych,
 • zapoznanie z zarządzaniem strukturą logiczną na nośnikach danych,
 • zaprezentowanie sposobów wykonywania kopii i obrazów nośników danych lub ich części,
 • wprowadzenie do obsługi popularnych programów do odzyskiwania danych oraz wyjaśnienie używanych w nich algorytmów.
Po szkoleniu uczestnik będzie:
 • umiał przeprowadzić diagnostykę uszkodzonych dysków twardych,
 • potrafił ocenić możliwości odzyskania danych z uszkodzonego dysku,
 • potrafił naprawić proste uszkodzenia elektroniczne,
 • umiał dobrać i przystosować PCB pochodzącą od dawcy w przypadku poważniejszych uszkodzeń,
 • umiał zinterpretować wyniki diagnostyki SMART,
 • potrafił zarządzać strukturami logicznymi nośników danych,
 • potrafił wykonać obraz struktur logicznych systemu plików oraz kopię posektorową nośnika,
 • umiał obsługiwać proste aplikacje do odzyskiwania danych.

Adresaci szkolenia

Szkolenie adresowane jest do techników serwisów komputerowych, administratorów systemów, osób odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury IT oraz reakcję na awarie, firm prowadzących obsługę IT i pogotowia komputerowe, nauczycieli informatyki oraz osób zamierzających zająć się odzyskiwaniem danych. Od uczestników oczekujemy ogólnej wiedzy informatycznej oraz znajomości podstaw budowy i sposobu działania nośników danych.

Proponujemy wcześniejsze ukończenie szkolenia: 
Nośniki danych – podstawy działania i diagnostyki.


Czas i forma szkolenia

14 godzin (2 dni x 7 godzin), w tym wykłady i warsztaty praktyczne.

Plan szkolenia

1. Wstępna diagnostyka dysku
 Analiza wizualna nośnika
• Podłączenie dysku i jego uruchomienie. Znaczenie diagnostyczne odgłosów
 Sekwencja startowa, znaczenie diagnostyczne paszportu dysku
 Uszkodzenia elektroniczne, możliwości ich naprawy oraz użycia obcej PCB
 Kryteria doboru dawcy PCB
 Metody odróżniania usterek mechanicznych od problemów
oprogramowania układowego
 Praktyczne wykorzystanie rejestru stanu i rejestru błędów we wstępnej diagnostyce dysków
2. Diagnostyka dysku po jego uruchomieniu
• Analiza SMART i jej wartość diagnostyczna
 Przegląd oprogramowania diagnostycznego udostępnianego przez producentów dysków
 Skanowanie powierzchni - zalety i wady najpopularniejszych programów
 Degradacja powierzchni i metody jej naprawy
 Program HDD Regenerator i sposób jego działania
3. Diagnostyka usterek dysków z wykorzystaniem programu MHDD
• Ćwiczenia praktyczne
4. Diagnostyka usterek dysków z wykorzystaniem programu Victoria
 Ćwiczenia praktyczne
5. Zarządzanie dyskami i ich strukturą logiczną
 Uszkodzenia i naprawa MBR
 Partycjonowanie dysków
 Boot-manager
 Defragmentacja
• Bieżące monitorowanie statusu SMART
 Generowanie raportów i list plików
6. Klonowanie dysków, a wykonywanie obrazów partycji
 Kopia zapasowa i obraz systemu, a kopia posektorowa i obraz dysku. Różnice między pracą w strukturach logicznych systemów plików a pracą w adresacji LBA
 Źródła i obiekty docelowe - konfiguracja procesu klonowania
 Przegląd popularnych programów do wykonywania kopii nośników i
obrazów systemów
7. Przegląd prostych programów do automatycznego odzyskiwania danych
 Zasady działania zautomatyzowanych programów do odzyskiwania danych
• Skanowanie dysków najpopularniejszymi automatycznymi programami
 Znaczenie struktur logicznych w procesie odzyskiwania danych
 Najczęstsze błędy w użyciu oprogramowania do odzyskiwania danych
8. Podsumowanie kształcenia
• Powtórzenie najważniejszych elementów kształcenia
• Panel dyskusyjny

Opinie uczestników